DŘEVOKAZNÉ HOUBY

Atlas saprofytických a parazitických dřevokazných hub

Hostitelem parazita je vždy živá dřevina, která poskytuje parazitovi veškeré látky potřebné k životu. Infekce vniká nejčastěji v místě poranění nebo mechanického poškození dřeviny (odlomené větve, poraněná místa po okusu zvěří, poškozené kořenové náběhy a báze kmene, úder blesku apod.). Houba způsobuje rozklad dřevní hmoty a oslabení až smrt dřeviny. Obligátní parazit stanoviště po odumření dřeviny opouští (může však přečkávat i několik let po smrti dřeviny). Saproparazitické houby pokračují v dekompozici i po odumření hostitele.
HOUBY NAPADAJÍCÍ ŽIVÉ DŘEVINY:


• Armillaria gallica Marxm. & Romagn. (václavka hlíznatá)
• Armillaria ostoyae (Romagn.) Herink (václavka smrková)
• Auricularia auricula-judae (Bull.) Quél. (boltcovitka ucho Jidášovo)
• Chondrostereum purpureum (Pers.) Pouzar (pevník nachový)
• Coprinellus disseminatus (Pers.) J. E. Lange (hnojník nasetý)
• Coprinellus micaceus (Bull.) Vilgalys, Hopple & Jacq. Johnson (hnojník třpytivý)
• Coriolopsis gallica (Fr.) Ryvarden (outkovka francouzská)
• Daedalea quercina (L.) Pers. (síťkovec dubový)
• Daedaleopsis confragosa (Bolton) J. Schröt. (síťkovec načervenalý)
• Exidia glandulosa (Bull.) Fr. (černorosol bukový)
• Fistulina hepatica (Schaeff.) With. (pstřeň dubový)
• Flammulina elastica (Lasch) Redhead & R. H. Petersen (penízovka pružná)
• Flammulina velutipes (Curtis) Singer (penízovka sametonohá)
• Fomes fomentarius (L.) J. Kickx f. (troudnatec kopytovitý)
• Fomitopsis pinicola (Sw.) P. Karst. (troudnatec pásovaný)
• Ganoderma australe (Fr.) Pat. (lesklokorka tmavá)
• Ganoderma applanatum (Pers.) Pat. (lesklokorka ploská)
• Ganoderma lucidum (Curtis) P. Karst. (lesklokorka lesklá)
• Heterobasidion annosum (Fr.) Bref. (kořenovník vrstevnatý)
• Hypholoma capnoides (Fr.) P. Kumm. (třepenitka maková)
• Hypholoma fasciculare var. fasciculare (Huds.) P. Kumm. (třepenitka svazčitá)
• Hypsizygus ulmarius (Bull.) Redhead (líha jilmová)
• Inonotus obliquus (Ach. ex Pers.) Pilát (rezavec šikmý)
• Inonotus radiatus (Sowerby) P. Karst. (rezavec lesknavý)
• Kretzschmaria deusta (Hoffm.) P. M. D. Martin (spálenka skořepová)
• Laetiporus sulphureus (Bull.) Murrill (sírovec žlutooranžový)
• Lenzites betulina (L.) Fr. (lupeník březový)
• Meripilus giganteus (Pers.) P. Karst. (trsnatec obrovský)
• Mycena galericulata (Scop.) Gray (helmovka tuhonohá)
• Omphalotus olearius (DC.) Singer (hlíva olivová)
• Peniophora incarnata (Pers.) P. Karst. (kornatka masová)
• Phaeolus schweinitzii (Fr.) Pat. (hnědák Schweinitzův)
• Phellinus conchatus (Pers.) Quél. (ohňovec škeblovitý)
• Phellinus igniarius (L.) Quél. (ohňovec obecný)
• Phellinus pomaceus (Pers.) Maire (ohňovec ovocný)
• Phellinus punctatus (Fr.) Pilát (ohňovec tečkovaný)
• Phellinus robustus (P. Karst.) Bourdot & Galzin (ohňovec statný)
• Phellinus tremulae (Bondartsev) Bondartsev & P. N. Borisov (ohňovec osikový)
• Pholiota aurivella (Batsch) P. Kumm. (šupinovka zlatozávojná)
• Pholiota squarrosa (Batsch) P. Kumm. (šupinovka kostrbatá)
• Piptoporus betulinus (Bull.) P. Karst. (březovník obecný)
• Pleurotus ostreatus (Jacq.) P. Kumm. (hlíva ústřičná)
• Pleurotus pulmonarius (Fr.) Quél. (hlíva plicní)
• Polyporus squamosus (Huds.) Fr. (choroš šupinatý)
• Polyporus varius (Pers.) Fr. (choroš měnlivý)
• Porodaedalea pini (Brot.) Murrill (ohňovec borový)
• Pseudoinonotus dryadeus (Pers.) T. Wagner & M. Fisch. (rezavec dubový)
• Schizophyllum commune Fr. (klanolístka obecná)
• Sparassis crispa (Wulfen) Fr. (kotrč kadeřavý)
• Stereum hirsutum (Willd.) Pers. (pevník chlupatý)
• Stereum rugosum Pers. (pevník korkovitý)
• Thelephora penicillata (Pers.) Fr. (plesňák čekankovitý)
• Trametes gibbosa (Pers.) Fr. (outkovka hrbatá)
• Trametes hirsuta (Wulfen) Pilát (outkovka chlupatá)
• Trametes trogii Berk. (outkovka Trogova)
• Trametes versicolor (L.) Lloyd (outkovka pestrá)
• Trichaptum abietinum (Dicks.) Ryvarden (bránovitec jedlový)
• Trichaptum biforme (Fr.) Ryvarden (bránovitec dvoutvarý)
• Trichaptum fuscoviolaceum (Ehrenb.) Ryvarden (bránovitec hnědofialový)
• Volvariella bombycina (Schaeff.) Singer (kukmák bělovlnný)
• Xylaria polymorpha (Pers.) Grev. (dřevnatka kyjovitá)