DŘEVOKAZNÉ HOUBY

Atlas saprofytických a parazitických dřevokazných hub

Český název: síťkovec dubový


Taxonomické zařazení: oddělení Basidiomycota (houby stopkovýtrusné), třída Agaricomycetes, Incertae sedis, řád Polyporales, čeleď Fomitopsidaceae


Plodnice: víceletá, kopytovitá nebo střechovitá, bokem přirostlá, zřídka semiresupinátní až resupinátní


Klobouk: polokruhovitý nebo podkovovitý, 4-30 cm v průměru, na povrchu obvykle hrbolatý nebo soustředně brázditý, lysý nebo jemně sametový, barvy okrové až světle hnědé, ve stáří černající


Rourky: 1-4 cm dlouhé, okrové barvy


Póry: tlustostěnné, 10-25 mm velké, výrazně labyrintické, okrové, občas s narůžovělým nádechem


Dužnina: 2-5 mm tlustá, korkovitá, pružná, vláknitá, okrové až kávově hnědé barvy, vůně jemně houbová


Výtrusný prach: bílý


Výtrusy: oválné až válcovité, hladké, bezbarvé, 5-7,5 × 2-3,5 µm velké


Výskyt: celoročně hojně na živých i odumřelých kmenech, větvích a pařezech zejména dubů, zřídka buků, velmi vzácně i na jiných listnáčích


Poznámky: velmi dobře poznatelný podle charakteristického labyrintu, podobný je příbuzný síťkovec načervenalý (Daedaleopsis confragosa (Bolton) J. Schröt.), který se liší plochým tvarem klobouku s ostrým okrajem, oranžově pásovaným povrchem a menším průměrem i tenčí stěnou labyrintických pórů


Klíčová slova: parazitismus, saprofytismus, celulózovorní houby, poškození listnáčůDaedalea quercinaDaedalea quercinaDaedalea quercina