DŘEVOKAZNÉ HOUBY

Atlas saprofytických a parazitických dřevokazných hub

Český název: ohňovec škeblovitý


Taxonomické zařazení: oddělení Basidiomycota (houby stopkovýtrusné), třída Agaricomycetes, Incertae sedis, řád Hymenochaetales, čeleď Hymenochaetaceae


Plodnice: víceletá, kloboukatá, semiresupinátní až resupinátní


Klobouk: 1-6 cm dlouhý, 1-4 cm široký a 0,5-1 cm tlustý, často bokem navzájem srůstající do dlouhých pásů, škeblovitý až konzolovitý, na povrchu hrbolatý a soustředně brázditý, jemně plstnatý, ve stáří olysávající a rozpraskávající, barvy rezavě nebo tmavě hnědé, ve stáří až hnědočerné, často porostlý mechorosty, okraj oblý nebo ostrý, rezavě hnědý


Rourky: vrstevnaté, až 10 mm dlouhé, rezavě hnědé, sbíhavé na substrát


Póry: okrouhlé, velmi drobné (5-8/mm), rezavě hnědé až šedohnědé


Dužnina: tenká, pružná, skořicově až rezavě hnědá


Výtrusný prach: nažloutlý


Výtrusy: hladké, tlustostěnné, nažloutlé, kulovité až oválné, 5-6,5 × 4-5,5 µm velké


Výskyt: celoročně nepříliš běžně, často střechovitě nad sebou, na odumřelých i živých kmenech a větvích listnatých stromů, především vrb a topolů


Klíčová slova: parazitismus, saprofytismus, lignivorní houby, poškození listnáčůPhellinus conchatusPhellinus conchatusPhellinus conchatus