DŘEVOKAZNÉ HOUBY

Atlas saprofytických a parazitických dřevokazných hub

Český název: rážovka rumělková


Taxonomické zařazení: oddělení Ascomycota (houby vřeckovýtrusné), třída Sordariomycetes, podtřída Hypocreomycetidae, řád Hypocreales, čeleď Nectriaceae


Plodnice: perfektní forma vytváří kulovitá nebo oválná, na povrchu jemně vrásčitá, 0,2-0,5 mm velká perithecia rumělkově červené barvy, s bradavičkou na horní straně, která vyrůstají ve skupinkách na světlém polštářkovitém stromatu; imperfektní (anamorfní) forma je tvořena 0,5-3 mm velkými bochánky oranžové, růžové nebo světle červené barvy, na jejichž povrchu se vytvářejí konidie


Dužnina: oranžová, za vlhka měkká, za sucha tvrdá, drobivá


Výtrusný prach: bílý nebo narůžovělý


Výtrusy: válcovitě protáhlé, hladké, bezbarvé, s přepážkou uprostřed, 12–23 × 4–8 µm velké


Výskyt: celoročně běžně na odumírajících a odumřelých větvích a slabších kmenech listnáčů, především jírovců, ořešáků, javorů a lip


Poznámky: na dřevinách se mohou vyskytovat zároveň obě formy, nepohlavní konidiové stádium bývá označováno také jako hlívenka obecná (Tubercularia vulgaris Tode); na bucích vyrůstá příbuzná rážovka červcová (Nectria coccinea (Pers.) Fr.)


Klíčová slova: saprofytismus, poškození listnáčůNectria cinnabarinaNectria cinnabarinaNectria cinnabarina