DŘEVOKAZNÉ HOUBY

Atlas saprofytických a parazitických dřevokazných hub

Český název: klanolístka obecná


Taxonomické zařazení: oddělení Basidiomycota (houby stopkovýtrusné), třída Agaricomycetes, podtřída Agaricomycetidae, řád Agaricales, čeleď Schizophyllaceae


Plodnice: jednoletá, kloboukatá až mušlovitá, bokem přirostlá, bez třeně


Klobouk: polokruhovitý, vějířovitý, 5-50 mm v průměru, velmi tenký, na povrchu jemně plstnatý, bělavý, šedý, za vlhka šedohnědý


Lišty: velmi řídké, radiálně uspořádané, podélně rozštěpené, šedohnědé až hnědé, obvykle s nafialovělým nádechem, měkké a pružné, za sucha kožovité


Dužnina: velmi tenká, tuhá, kožovitá, šedohnědá, bez vůně a chuti


Výtrusný prach: bílý


Výtrusy: válcovité, hladké, 5-7,5 × 2-3 µm velké


Výskyt: plodnice vyrůstají celoročně velmi hojně střechovitě nad sebou na živém i odumřelém dřevě všech listnáčů, méně často na jehličnanech


Klíčová slova: parazitismus, saprofytismus, lignivorní houby, poškození listnáčůSchizophyllum communeSchizophyllum communeSchizophyllum commune