DŘEVOKAZNÉ HOUBY

Atlas saprofytických a parazitických dřevokazných hub

Český název: ohňovec tečkovaný


Taxonomické zařazení: oddělení Basidiomycota (houby stopkovýtrusné), třída Agaricomycetes, Incertae sedis, řád Hymenochaetales, čeleď Hymenochaetaceae


Plodnice: jednoletá až víceletá, resupinátní, polštářkovitá, pevně přirostlá k substrátu, 0,1-3 cm tlustá, tvořící 20-50 cm dlouhé pásy, které pokrývají plochu až několika dm2, tvrdá, na povrchu hrbolatá, za sucha rozpraskávající, barvy rezavě hnědé až šedohnědé, dorůstající okraj je žlutohnědý, později červenohnědý


Rourky: vrstevnaté, 1-2 mm dlouhé, žlutohnědé až šedohnědé, ústí rourek tenké, zubaté


Póry: okrouhlé až protáhlé, velmi drobné (5-8/mm), šedohnědé až tmavě hnědé, hedvábně lesklé


Dužnina: velmi tenká (0,5 - 1 mm), korovitá, tvrdá, skořicově až rezavě hnědá, na řezu lze vidět jednotlivé vrstvy rourek z předchozích vegetačních období


Výtrusný prach: bílý


Výtrusy: hladké, oválné až vejčité, na jednom konci zašpičatělé, neamyloidní, 5-7 × 6-8 µm velké


Výskyt: celoročně poměrně běžně na živých i odumřelých kmenech a spodních částech větví listnáčů (vrb, olší, lísek, habrů, dubů a bříz), zřídka i jehličnanů


Poznámky: podobný ohňovec jižní (Phellinus pseudopunctatus A. David, Dequatre & Fiasson) rostoucí v teplých oblastech se liší přítomností tlustostěnných set v hymeniu


Klíčová slova: parazitismus, saprofytismus, lignivorní houby, poškození listnáčůPhellinus punctatusPhellinus punctatusPhellinus punctatus