DŘEVOKAZNÉ HOUBY

Atlas saprofytických a parazitických dřevokazných hub

Český název: helmovka tuhonohá


Taxonomické zařazení: oddělení Basidiomycota (houby stopkovýtrusné), třída Agaricomycetes, podtřída Agaricomycetidae, řád Agaricales, čeleď Mycenaceae


Plodnice: jednoletá, kloboukatá s třeněm


Klobouk: 2-6 cm v průměru, v mládí kuželovitě vyklenutý nebo zvonovitý s rovným okrajem, později téměř plochý, okraj zvednutý, často s tmavším hrbolem uprostřed, na povrchu jemně vrásčitý, za vlhka zřetelně prosvítavě rýhovaný, lesklý, barvy bělavé, krémové, béžové až šedohnědé


Lupeny: nestejnoměrně dlouhé, řídké, bílé nebo našedlé, ve stáří narůžovělé, široké, krátce připojené vykrojeným zoubkem


Třeň: 2-10 cm dlouhý, 1-6 mm v průměru, hladký, válcovitý, dutý, občas stlačený, lesklý, tuhý, pružný, barvy našedlé, béžové až nahnědlé, bývá světlejší než klobouk


Dužnina: tenká, bílá, křehká, vůně i chuť moučná


Výtrusný prach: bílý nebo krémový


Výtrusy: oválné až široce vejčité, 8–13 x 6–8,5 µm velké


Výskyt: velmi hojně od května do prosince jednotlivě nebo v trsech na pařezech, kmenech a větvích listnáčů, vzácněji i na jehličnanech


Poznámky: možnost záměny s ostatními druhy helmovek, od nichž je odlišitelná podle tuhého třeně, ve stáří narůžovělých lupenů a moučné chuti


Klíčová slova: saprofytismus, parazitismus, poškození listnáčů, poškození jehličnanůMycena galericulataMycena galericulataMycena galericulata