DŘEVOKAZNÉ HOUBY

Atlas saprofytických a parazitických dřevokazných hub

Český název: svraštělka javorová


Taxonomické zařazení: oddělení Ascomycota (houby vřeckovýtrusné), třída Leotiomycetes, podtřída Leotiomycetidae, řád Rhytismatales, čeleď Rhytismataceae


Plodnice: nepravidelná, ploše poduškovitá; stromata (nepohlavní konidiová forma, označuje se také jako Melasmia acerina Lév.) jsou tenká, tvrdá, černá o velikosti 0,3-1,5 cm, na čerstvě napadených listech je kolem shluků stromat (tzv. dehtových skvrn) tenká žlutá zóna, spodní strana listů je žilnatá, hnědě zbarvená; apothecia (pohlavní stádium) jsou černě zbarvená, vyvíjejí se přes zimu na opadaných listech a dozrávají v jarních měsících


Dužnina: velmi tenká, okrově šedá


Výtrusy: bezbarvé, tenkostěnné, 55-80 × 1,5-3 µm velké


Výskyt: celoročně běžně na listech javorů (najnápadnější je na podzim před opadem listů), nejčastěji na javoru klenu, méně často na javoru mléči, vyjímečně i na jiných druzích javorů, upřednostňuje oblasti s nižším obsahem oxidů síry v ovzduší (může sloužit jako bioindikátor čistoty ovzduší); při silnějším napadení dochází k předčasnému opadu listů, zejména u mladších stromů


Poznámky: nejedná se o dřevokaznou houbu, tato houba nenapadá dřevo, pouze listy


Klíčová slova: parazitismus, saprofytismus, poškození listnáčůRhytisma acerinumRhytisma acerinumRhytisma acerinum