DŘEVOKAZNÉ HOUBY

Atlas saprofytických a parazitických dřevokazných hub

Český název: ohňovec statný


Taxonomické zařazení: oddělení Basidiomycota (houby stopkovýtrusné), třída Agaricomycetes, Incertae sedis, řád Hymenochaetales, čeleď Hymenochaetaceae


Plodnice: víceletá, bokem přirostlá, v mládí kulovitá se šikmo ubíhajícím hymenoforem, později kopytovitá nebo střechovitá


Klobouk: 5-50 cm v průměru a 5-20 cm tlustý, na povrchu hladký, v mládí rezavě hnědý nebo šedohnědý, ve stáří hnědočerný, na povrchu rozpraskaný, se širokým zaobleným okrajem


Rourky: vrstevnaté, 3-5 mm dlouhé, žlutohnědé


Póry: okrouhlé, velmi drobné (4-6/mm), žlutohnědé až rezavě hnědé


Dužnina: tvrdá, dřevnatá, žlutohnědá až skořicová


Výtrusný prach: bílý nebo slámově žlutý


Výtrusy: hladké, bezbarvé, oválné až mírně vejčité, na jednom konci zašpičatělé, 6-8 × 5,5-7 µm velké


Výskyt: nepříliš hojně jednotlivě nebo ve skupinách na kmenech starých dubů v alejích nebo přirozených doubravách, vyjímečně i na jiných listnáčích


Poznámky: do dřeva proniká nejčastěji v místech poranění nebo ulomených větví; na ostatních listnatých dřevinách, zejména vrbách, parazituje příbuzný ohňovec obecný (Phellinus igniarius (L.) Quél.), ovocné dřeviny napadá ohňovec ovocný (Phellinus pomaceus (Pers.) Maire)


Klíčová slova: parazitismus, lignivorní houby, poškození listnáčů