DŘEVOKAZNÉ HOUBY

Atlas saprofytických a parazitických dřevokazných hub

Český název: pevník nachový


Taxonomické zařazení: oddělení Basidiomycota (houby stopkovýtrusné), třída Agaricomycetes, podtřída Agaricomycetidae, řád Agaricales, čeleď Cyphellaceae


Plodnice: resupinátní nebo semiresupinátní, méně často kloboukatá


Klobouk: 2-5 cm velký, na povrchu zprohýbaný a plstnatý, jemně pásovaný, barvy světle fialové až hnědofialové, se světlým zvlněným okrajem, u polorozlitých plodnic až 2 cm odstávajícím


Hymenofor: hladký, jemně zvrásněný, barvy fialové, hnědofialové nebo hnědé, za sucha světlejší, u plodnic rozlitých po substrátu pokrývá horní (viditelnou) stranu plodnice


Dužnina: velmi tenká (0,1-0,25 cm), bílá s viditelnou černou linií, tuhá, pružná, za sucha tvrdá, bez vůně, chuť je příjemná


Výtrusný prach: bílý


Výtrusy: válcovité, hladké, neamyloidní, 5-8 × 2,5-4 µm velké


Výskyt: celoročně, častěji v chladných měsících roku, ve skupinách na odumřelém i živém dřevě listnáčů, především buků, bříz, topolů a na ovocných dřevinách, méně často na jehličnanech


Poznámky: může působit jako parazit na ovocných dřevinách (slivoních, třešních), u nichž způsobuje stříbřitost listů (hnědé zbarvení listů se stříbrným nádechem) a postupné odumírání dřeviny


Klíčová slova: parazitismus, saprofytismus, houby lignivorní, poškození listnáčů, poškození jehličnanůChondrostereum purpureumChondrostereum purpureumChondrostereum purpureum