DŘEVOKAZNÉ HOUBY

Atlas saprofytických a parazitických dřevokazných hub

Český název: choroš měnlivý


Taxonomické zařazení: oddělení Basidiomycota (houby stopkovýtrusné), třída Agaricomycetes, Incertae sedis, řád Polyporales, čeleď Polyporaceae


Plodnice: jednoletá, kloboukatá s výstředným, postranním nebo centrálním třeněm


Klobouk: 1-10 cm v průměru, tenký (do 1 cm), v mládí mírně vyklenutý, později plochý, uprostřed vmáčklý nebo nálevkovitě prohnutý, barvy okrově žluté, zlatožluté, oranžově hnědé nebo světle hnědé, někdy tmavě hnědě paprsčitě pásovaný, na povrchu matný, lysý nebo jemně plstnatý, hladký, okraj je ostrý, zvlněný, přívěskatý


Rourky: tenkostěnné, 0,5-3 mm dlouhé, smetanové nebo světle okrové


Póry: sbíhavé, drobné (4-7/mm), okrouhlé až hranaté, bělavé nebo světle okrové, ve stáří až šedohnědé


Třeň: válcovitý, postranní, výstředný nebo centrální, 0,5-7 cm dlouhý a 0,3-1,5 cm v průměru, hladký, matný, plstnatý, barvy smetanové až světle hnědé, na bázi černý a sametově plstnatý


Dužnina: tenká, tuhá, ve stáří tvrdá, kožovitá, bílé nebo nahnědlé barvy, vůně příjemná, chuť mírně nahořklá


Výtrusný prach: bílý


Výtrusy: hladké, bezbarvé, válcovité až oválné, mírně zakřivené, 5-10 × 2-4 µm velké


Výskyt: poměrně hojně od května do listopadu jednotlivě nebo ve skupinách na odumřelých, méně často živých kmenech a větvích listnáčů, především buků, bříz, jasanů, lip, topolů a vrb


Poznámky: od ostatních chorošů se liší zřetelně ohraničenou, černě plstnatou bází třeně, podobný choroš smolonohý (Royoporus badius (Pers.) A. B. De) má nápadně lesklý, kaštanově hnědý povrch klobouku a celý třeň černohnědě zbarvený


Klíčová slova: parazitismus, saprofytismus, lignivorní houby, poškození listnáčůPolyporus variusPolyporus variusPolyporus varius