DŘEVOKAZNÉ HOUBY

Atlas saprofytických a parazitických dřevokazných hub

Český název: dřevnatka kyjovitá


Taxonomické zařazení: oddělení Ascomycota (houby vřeckovýtrusné), třída Sordariomycetes, podtřída Xylariomycetidae, řád Xylariales, čeleď Xylariaceae


Plodnice: plodnici tvoří tvrdé stroma kyjovitého, nepravidelně válcovitého nebo vřetenovitého tvaru, dole se zúženou stopkou, vysoké 3-10 cm, 1-5 cm v průměru, v mládí hnědé nebo šedočerné, ve stáří černé, mnohdy s nafialovělým nádechem, povrch je bradavičnatě hrbolatý a drsný


Dužnina: paprsčitě vláknitá, bílá, dřevnatě korkovitá, na řezu jsou po obvodu vidět drobná černá perithecia


Výtrusný prach: černý


Výtrusy: tmavě hnědé, hladké, vřetenovité, s několika kapičkami, 20-32 × 5-12 µm velké


Výskyt: celoročně jednotlivě nebo ve skupinách na kořenech, kmenech a pařezech odumřelých listnatých dřevin (buků, dubů, jilmů, topolů), zřídka jako parazit na bázi kmene přestárlých stromů


Poznámka: příbuzná dřevnatka dlouhonohá (Xylaria longipes Nitschke) se štíhlejšími stromaty se vyskytuje zejména na tlejícím javorovém a jasanovém dřevě


Klíčová slova: lignivorní houby, saprofytismus, poškození listnáčůXylaria polymorphaXylaria polymorphaXylaria polymorpha