DŘEVOKAZNÉ HOUBY

Atlas saprofytických a parazitických dřevokazných hub

Český název: outkovka pestrá


Taxonomické zařazení: oddělení Basidiomycota (houby stopkovýtrusné), třída Agaricomycetes, Incertae sedis, řád Polyporales, čeleď Polyporaceae


Plodnice: jednoletá, polokruhovitá, bokem přirostlá, často vyrůstající ve skupinách střechovitě nad sebou


Klobouk: 1-8 cm v průměru, velmi tenký (1-5 mm), plochý nebo mírně vyklenutý, zvlněný, jemně sametově plstnatý, výrazně soustředně pásovaný, jednotlivé pásy pestře zbarvené, žlutavý, šedý, hnědý, olivový, červený, šedočerný, zelený..., ve stáří často porostlý řasami, s bílým přívěskatým lemem


Rourky: 0,5-4 mm dlouhé, bělavé, krémové nebo nažloutlé


Póry: velmi drobné, 3-8/mm, okrouhlé až hranaté, bílé, krémové až nahnědlé


Dužnina: velmi tenká (0,5-1,5 mm), tuhá, vláknitá, kožovitá, bělavá, bez výrazné chuti a vůně, výtrusný prach je krémový až nažloutlý


Výtrusy: hladké, válcovité, mírně zakřivené 6–7 × 1,5–2,5 µm


Výskyt: velmi běžný na odumřelých, vzácněji živých listnáčích (dubech, bucích, vrbách, habrech a břízách), vyjímečně na jehličnanech (smrcích, borovicích)


Poznámky: plodnice jsou využívány v asijské medicíně ke zvýšení imunity; velmi podobná je vzácnější Trametes ochracea (Pers.) Gilb. & Ryvarden (outkovka pásovaná)


Klíčová slova: parazitismus, saprofytismus, lignivorní houby, poškození listnáčů, poškození jehličnanůTrametes versicolor