DŘEVOKAZNÉ HOUBY

Atlas saprofytických a parazitických dřevokazných hub

Český název: popraška sklepní


Taxonomické zařazení: oddělení Basidiomycota (houby stopkovýtrusné), třída Agaricomycetes, podtřída Agaricomycetidae, řád Boletales, čeleď Coniophoraceae


Plodnice: jednoletá, resupinátní, velmi tenká (0,2-2 mm), několik cm až dm velká, nepravidelného tvaru, na povrchu voskovitá, bradavičnatě zbrázděná, barvy zprvu bílé, později je střed od výtrusů zbarvený žlutavě, okrově, ve stáří olivově až tmavě hnědě, okraj je bílý, pavučinovitý, plodnici lze od dřeva snadno odloupnout


Hymenofor: hladký, pokrývající celý povrch plodnice, v mládí bílý, později žlutavý nebo okrový, ve stáří olivový až tmavě hnědý


Dužnina: velmi tenká, bílá nebo našedlá, houbovitá, pružná


Výtrusný prach: žlutohnědý


Výtrusy: žlutohnědé až olivově hnědé, oválné, hladké, na jednom konci zašpičatělé, 9-15 × 6-9 µm velké


Výskyt: celoročně běžně na zetlelém dřevě jehličnanů, méně často listnáčů, v místech s dostatečnou teplotou a vysokou vlhkostí, nejčastěji ve sklepech, ale také ve volné přírodě, kde vytváří plodnice zejména v létě a na podzim na spodní straně ležících kmenů a větví; napadené dřevo dostává tmavě hnědou barvu a kostkovitě se rozpadá


Poznámky: pro rozvoj plodnic potřebuje vysokou relativní vlhkost dřeva (40-60 %) a také poměrně vysokou teplotu (okolo 22-24°C), způsobuje mokrou hnědou hnilobu, dřevo se rozpadá na velmi drobné kostičky, které lze rozmělnit na prach; příbuzná popraška olivová (Coniophora olivacea (Fr.) P. Karst.) je parazit napadající báze kmenů živých smrků


Klíčová slova: saprofytismus, celulózovorní houby, poškození jehličnanů, poškození listnáčůConiophora puteanaConiophora puteanaConiophora puteana