DŘEVOKAZNÉ HOUBY

Atlas saprofytických a parazitických dřevokazných hub

Český název: trámovka plotní


Taxonomické zařazení: oddělení Basidiomycota (houby stopkovýtrusné), třída Agaricomycetes, Incertae sedis, řád Gloeophyllales, čeleď Gloeophyllaceae


Plodnice: jednoletá, vytrvávající však i několik vegetačních období, bez třeně, obvykle vyrůstající z prasklin na dřevě, mušlovitá nebo vějířovitá, může růst střechovitě nad sebou nebo vedle sebe a splývat do řad, velmi často bývá semiresupinátní až resupinátní (na spodní straně substrátu)


Klobouk: 2-20 cm dlouhý a 2-8 cm tlustý, na povrchu soustředně pásovaný, žlutohnědý, rezavý nebo tmavě hnědý až téměř černý, v mládí plstnatý, ve stáří lysý, se světlejší růstovou zónou na okraji


Póry: husté, tlustostěnné, zprohýbané, nepravidelné, připomínající labyrint, velmi často sbíhavé, barvy okrové až rezavě hnědé


Dužnina: tuhá, korkovitá, rezavě hnědá


Výtrusný prach: bílý


Výtrusy: oválné, bezbarvé, hladké, 9-12,5 × 3-4,5 µm velké


Výskyt: celoročně na odumřelém dřevě jehličnanů, převážně smrků a borovic, velmi často také na opracovaném dřevě (trámech, plotech apod.)


Poznámky: houba může být nebezpečná pro dřevěné stavby, neboť její přítomnost ve dřevě zůstává dlouhou dobu nepozorovatelná. Příbuzná trámovka jedlová (Gloeophyllum abietinum (Bull.) P. Karst.) se liší tabákově hnědým zbarvením dužniny a řidčími tlustostěnnými póry


Klíčová slova: celulózovorní houby, saprofytismus, poškození jehličnanůGloeophyllum sepiariumGloeophyllum sepiariumGloeophyllum sepiarium