DŘEVOKAZNÉ HOUBY

Atlas saprofytických a parazitických dřevokazných hub

Český název: lesklokorka tmavá


Taxonomické zařazení: oddělení Basidiomycota (houby stopkovýtrusné), třída Agaricomycetes, Incertae sedis, řád Polyporales, čeleď Ganodermataceae


Plodnice: víceletá, střechovitá nebo kopytovitá, bokem přirostlá


Klobouk: 5–30 cm v průměru, 4–10 cm tlustý, na povrchu nepravidelně zvlněný, hladký, s tvrdou kůrou, matný, barva žlutohnědá, tmavě hnědá až hnědočerná, s tupým nažloutlým okrajem, na povrchu často poprášený rezavě hnědými sporami


Rourky: vrstevnaté, 10-15 mm dlouhé, kaštanové barvy


Póry: drobné, 4-5/mm, okrouhlé, bílé až smetanové, poraněním trvale hnědnoucí


Dužnina: korkovitá, tuhá, tmavě kaštanové barvy, vůně nevýrazná


Výtrusný prach: rezavě hnědý


Výtrusy: nahnědlé, široce oválné, bradavičnaté, 8,5-11,5 × 6,5-8 µm velké


Výskyt: celoročně hojně na živých i odumřelých kmenech listnáčů (lip, vrb, buků, dubů, javorů a jírovců)


Poznámky: od příbuzné lesklokorky ploské (Ganoderma applanatum (Pers.) Pat.) se liší především na řezu výrazně tmavší dužninou a absencí hálek na hymenoforu


Klíčová slova: parazitismus, saprofytismus, lignivorní houby, poškození listnáčůGanoderma australeGanoderma australe