DŘEVOKAZNÉ HOUBY

Atlas saprofytických a parazitických dřevokazných hub

Český název: pevník chlupatý


Taxonomické zařazení: oddělení Basidiomycota (houby stopkovýtrusné), třída Agaricomycetes, Incertae sedis, řád Russulales, čeleď Stereaceae


Plodnice: jednoletá nebo dvouletá, kloboukatá až semiresupinátní (méně často resupinátní), vyrůstající v pásech vedle sebe nebo střechovitě nad sebou


Klobouk: 2-10 cm široký, 1-2 mm tlustý, zprohýbaný, na povrchu hnědě soustředně pásovaný, žlutý nebo žlutooranžový, výrazně plstnatý, se světlejším, zvlněným a laločnatým okrajem, ve stáří blednoucí, často porostlý zelenými řasami


Hymenofor: hladký, lysý, žlutý až žlutooranžový, ve stáří hnědý


Dužnina: bílá, velmi tenká, tuhá, kožovitá, korkovitá


Výtrusný prach: bílý


Výtrusy: hladké, válcovité, bezbarvé, amyloidní, 5–8 × 2,5–3,5 µm velké


Výskyt: celoročně velmi hojně na odumřelých, méně často i živých kmenech a větvích listnáčů, ponejvíce dubů, buků a bříz, zřídka i jehličnanů, napadené dřevo je nejdříve nahnědlé nebo narůžovělé, později světlá


Poznámky: příbuzný pevník plstnatý (Stereum subtomentosum Pouzar) se liší na povrchu jemně plstnatými plodnicemi se žloutnoucím hymenoforem a krátkým třeněm, případně zúženou bází klobouku; především na dubech a kaštanovnících vyrůstá kožovka rezavá (Hymenochaete rubiginosa (Dicks.) Lév.), která má výrazně tmavší plodnice; některé podobné druhy rodu Trametes se liší silnějšími plodnicemi se zřetelnými póry na hymenoforu


Klíčová slova: parazitismus, saprofytismus, lignivorní houby, poškození listnáčůStereum hirsutumStereum hirsutumStereum hirsutum