DŘEVOKAZNÉ HOUBY

Atlas saprofytických a parazitických dřevokazných hub

Český název: bránovitec hnědofialový


Taxonomické zařazení: oddělení Basidiomycota (houby stopkovýtrusné), třída Agaricomycetes, Incertae sedis, řád Polyporales, čeleď Polyporaceae


Plodnice: jednoletá, kloboukatá, obvykle vyrůstající ve skupinách střechovitě nad sebou, semiresupinátní, zřídka resupinátní


Klobouk: 1-6 cm dlouhý, 1-3 cm široký a 0,1-0,4 cm tlustý, kožovitý, často srůstající do řad, na povrchu soustředně pásovaný, v mládí sametově plstnatý, později olysávající, barvy bělavé, krémové nebo našedlé, okraj je tenký, ostrý, s nafialovělým nádechem


Rourky: jednovrstevné, sbíhavé na substrát, 1-3 mm dlouhé, na okrajích plodnice přecházející v pravidelné lišty, v mládí fialové, později hnědofialové, ve stáří hnědé, ostnitě potrhané


Póry: 3-6/mm, hranaté, zubaté, na okrajích přecházejí v lišty, barvy fialové nebo hnědofialové


Dužnina: velmi tenká, dvouvrstevná, tuhá, pružná, kožovitá, ve stáří křehká, horní část je barvy bílé, spodní žlutohnědé, bez chuti, vůně slabá houbová


Výtrusný prach: bílý


Výtrusy: hladké, bezbarvé, oválné až válcovité, mírně zakřivené, na jednom konci mírně zašpičatělé, 6-8,5 × 2,5-4 µm velké


Výskyt: celoročně poměrně běžně na odumřelých kmenech, větvích a pařezech jehličnanů, nejčastěji na borovicích a smrcích, velmi vzácně roste i na listnáčích, vyjímečně se vyskytuje také na živých dřevinách


Poznámky: velmi podobný je bránovitec jedlový (Trichaptum abietinum (Dicks.) Ryvarden), který se liší menšími plodnicemi s pórovitým, žlutohnědě až hnědofialově zbarveným hymenoforem; na listnáčích vyrůstá bránovitec dvoutvarý (Trichaptum biforme (Fr.) Ryvarden)


Klíčová slova: saprofytismus, parazitismus, lignivorní houby, poškození jehličnanů