DŘEVOKAZNÉ HOUBY

Atlas saprofytických a parazitických dřevokazných hub

Český název: spálenka skořepová


Taxonomické zařazení: oddělení Ascomycota (houby vřeckovýtrusné), třída Sordariomycetes, podtřída Xylariomycetidae, řád Xylariales, čeleď Xylariaceae


Plodnice: mladé imperfektní plodnice jsou tenké, kožovité, ploché, modrošedé nebo světle šedé, na povrchu bíle ojíněné konidiemi, se širokou světlou růstovou zónou, víceleté perfektní plodnice tvoří stroma nepravidelně korovitého tvaru o průměru 5-15 cm a tloušťce 0,2-1 cm, často splývající do větších ploch, křehké, tvrdé, drobivé, pevně přirostlé k substrátu, barvy nejčastěji tmavě šedé až černé, na povrchu hrbolaté, pokryté nepravidelně rozmístěnými papilami


Dužnina: bílá, paprsčitě vláknitá, vyplněná černými perithecii obsahujícími vřecka s askosporami


Perithecia: oválná až vejčitá, ležící v jedné vrstvě, 0,6-1,3 mm v průměru a 0,9-1,5 mm vysoká


Výtrusný prach: černý


Výtrusy: hladké, oválné, tmavě hnědé až černé, 25-40 × 6-13 µm velké


Výskyt: celoročně běžně na kořenech a bázích kmene živých listnatých stromů, především buků, dubů, jasanů, javorů, jilmů a lip nebo na jejich pařezech


Poznámky: spálenka skořepová je nebezpečným parazitem listnatých stromů, u nichž způsobuje měkkou bílou hnilobu kořenů a bází kmene, což způsobuje vyvrácení nebo zlomení kmene v jeho spodní části; v literatuře bývá často uváděna pod synonymními názvy Hypoxylon deustum (Hoffm.) Grev., případně Ustulina deusta (Hoffm.) Lind


Klíčová slova: lignivorní houby, parazitismus, saprofytismus, poškození listnáčůKretzschmaria deustaKretzschmaria deustaKretzschmaria deusta