DŘEVOKAZNÉ HOUBY

Atlas saprofytických a parazitických dřevokazných hub

Český název: lesklokorka lesklá


Taxonomické zařazení: oddělení Basidiomycota (houby stopkovýtrusné), třída Agaricomycetes, Incertae sedis, řád Polyporales, čeleď Ganodermataceae


Plodnice: jedno až víceletá, s polokruhovitým, vějířovitým nebo ledvinovitým kloboukem, s excentrickým třeněm


Klobouk: 4-30 cm široký, 1,5-3 cm tlustý, mírně klenutý, koncentricky pásovaný, lesklý, s pružnou kůrou, světle hnědý až hnědočerný, obvykle poprášený kakaově hnědými sporami, se světlejším tupým okrajem


Třeň: 3-25 mm dlouhý, 1-3 cm tlustý, nepravidělně válcovitý, na povrchu hrbolatý, pokrytý lesklou hnědou až hnědočernou kůrou


Rourky: obvykle jednovrstevné, 5-20 mm dlouhé, okrové nebo okrově hnědé


Póry: velmi drobné, okrouhlé, 0,1-0,2 mm v průměru, v mládí bělavé, později krémové až kakaově hnědé


Dužnina: tuhá, korkovitá, pásovaná, na řezu plstnatá, žlutohnědá až tmavě hnědá, zřídka bílá


Výtrusný prach: kakaově hnědý


Výtrusy: žlutohnědé, s drobnými bradavičkami na povrchu, oválné až vejčité, 7-11 × 6-7 µm velké


Výskyt: obvykle v létě a na podzim na živých i odumřelých listnáčích, zejména bucích a dubech


Poznámky: dužnina obsahuje cytostatické látky (betaglukany), používá se jako "královská houba" v asijské medicíně; na jehličnanech vyrůstá podobná lesklokorka jehličnanová (Ganoderma carnosum Pat.)


Klíčová slova: parazitismus, saprofytismus, lignivorní houby, poškození listnáčůGanoderma lucidumGanoderma lucidumGanoderma lucidum