DŘEVOKAZNÉ HOUBY

Atlas saprofytických a parazitických dřevokazných hub

Český název: lupeník březový


Taxonomické zařazení: oddělení Basidiomycota (houby stopkovýtrusné), třída Agaricomycetes, Incertae sedis, řád Polyporales, čeleď Polyporaceae


Plodnice: jednoletá, vytrvávající přes zimu, kloboukatá, vyjímečně semiresupinátní, polokruhovitá, vějířovitá až růžicovitá, bokem přirostlá, často vyrůstající ve skupinách střechovitě nad sebou


Klobouk: 3-10 cm dlouhý a 1-5 cm široký, 1-2 cm tlustý, plochý, zprohýbaný, bělavý, žlutohnědý, šedookrový nebo světle hnědý, ve stáří za vlhka až tmavě hnědý, povrch je jemně sametově plstnatý, soustředně pásovaný a lehce brázditý, s ostrým okrajem, ve stáří může být porostlý řasami


Lupeny: až 1 mm vysoké, tuhé, paprsčitě se rozbíhající, řídké, příčně pospojované až mírně labyrintické, barvy smetanové, šedookrové nebo šedohnědé


Dužnina: 2-10 mm hrubá, kožovitá až korkovitá, tuhá, bělavé barvy, bez vůně a chuti


Výtrusný prach: bílý


Výtrusy: hladké, bezbarvé, neamyloidní, oválné až válcovité, 4-6,5 × 1,5-3 µm velké


Výskyt: celoročně poměrně běžně na odumřelých kmenech, větvích a pařezech listnáčů (bříz, dubů, buků a habrů), méně často na živých dřevinách


Poznámky: z horní strany může připomínat některé druhy outkovek (Trametes sp.), které však mají ze spodní strany póry


Klíčová slova: parazitismus, saprofytismus, lignivorní houby, poškození listnáčů