DŘEVOKAZNÉ HOUBY

Atlas saprofytických a parazitických dřevokazných hub

Český název: ohňovec ovocný


Taxonomické zařazení: oddělení Basidiomycota (houby stopkovýtrusné), třída Agaricomycetes, Incertae sedis, řád Hymenochaetales, čeleď Hymenochaetaceae


Plodnice: víceletá, bokem přirostlá, tvrdá, střechovitá


Klobouk: 3-10 cm v průměru, na povrchu hladký, soustředně pásovaný, rozpraskaný, šedohnědý až červenohnědý, na povrchu často porostlý řasami


Rourky: vrstevnaté, 2-3 mm dlouhé, rezavě až tmavě hnědé


Póry: okrouhlé, velmi drobné (4-5/mm), žlutohnědé, skořicové až šedohnědé


Dužnina: tvrdá, dřevnatá, hnědá


Výtrusný prach: bílý


Výtrusy: hladké, kulovité, na konci zašpičatělé, 5-7 × 4-5,5 µm velké


Výskyt: běžně na kmenech a spodní části větví živých ovocných stromů (slivoní, třešní, jabloní a hrušní)


Poznámky: na ostatních druzích listnáčů, zejména vrb, parazituje příbuzný ohňovec obecný (Phellinus igniarius (L.) Quél.)


Klíčová slova: parazitismus, lignivorní houby, poškození listnáčůPhellinus pomaceusPhellinus pomaceusPhellinus pomaceus