DŘEVOKAZNÉ HOUBY

Atlas saprofytických a parazitických dřevokazných hub

Český název: hnědák Schweinitzův


Taxonomické zařazení: oddělení Basidiomycota (houby stopkovýtrusné), třída Agaricomycetes, Incertae sedis, řád Polyporales, čeleď Fomitopsidaceae


Plodnice: jednoletá, kloboukatá, s centrálním nebo bočním třeněm, někdy bokem přirostlá bez třeně


Klobouk: vějířovitý, plochý až mělce nálevkovitý, 8-30 cm v průměru, někdy splývá více klobouků do celků velkých i více než 50 cm, 1-4 cm tlustý, na povrchu koncentricky pásovaný (směrem ke středu jsou pásy tmavší) a výrazně plstnatý, barvy oranžové, kaštanové, rezavě až tmavě hnědé, ve stáří až černé, s ostrým, laločnatým, žlutým nebo žlutozeleným okrajem


Třeň: plný, většinou centrální, méně často boční, 3-9 cm dlouhý a 2-6 cm v průměru, tmavě hnědý, plstnatý


Rourky: 3-15 mm dlouhé, hnědé, sbíhavé na třeň, ústí rourek jemně ochmýřená


Póry: nepravidelně hranaté až labyrintické, zhruba 1 mm velké, žluté, olivové nebo žlutozelené, ve stáří a po pomačkání hnědnoucí


Dužnina: až 1,5 cm tlustá, v mládí šťavnatá a měkká, po vysušení korkovitá, velmi lehká, hnědá, vůně nakyslá


Výtrusný prach: bílý


Výtrusy: oválné až vejčité, bezbarvé, hladké, neamyloidní, 5-8,5 × 3,5-4,5 μm velké


Výskyt: poměrně bežně od května do listopadu na kořenech a bázích kmene živých i odumřelých jehličnanů nebo na jejich pařezech, nejčastěji na borovicích, modřínech a smrcích, plodnice přetrvávají na substrátu až do jara


Poznámky: barviva získaná z dužniny se používala pro barvení látek


Klíčová slova: parazitismus, celulózovorní houby, poškození jehličnanůPhaeolus schweinitziiPhaeolus schweinitzii