DŘEVOKAZNÉ HOUBY

Atlas saprofytických a parazitických dřevokazných hub

Český název: rezavec šikmý


Taxonomické zařazení: oddělení Basidiomycota (houby stopkovýtrusné), třída Agaricomycetes, Incertae sedis, řád Hymenochaetales, čeleď Hymenochaetaceae


Plodnice: vytvářejí se dva typy plodnic - nedokonalá (imperfektní) a dokonalá (perfektní)


Imperfektní plodnice: víceletá (až 20 let), nepravidelná, polokulovitá až kulovitá, 10-40 cm velká, tvrdá, na povrchu matná, šedá, černá nebo hnědozelená, hluboce rozpraskaná, pokrytá bezbarvými, později šedozelenými až rezavě hnědými vlákny, v nichž se tvoří chlamydospory


Perfektní plodnice: jednoletá, resupinátní, okrově až rezavě hnědá, vznikající v trhlině na kmeni pod borkou a vnější vrstvou bělového dřeva, nepravidlená, až několik metrů dlouhá a 0,5 metru široká, na povrchu rozpraskaná


Dužnina: velmi tenká, korovitá, tvrdá, křehká, barvy okrové nebo tabákově hnědé


Rourky: jednovrstevné, 1-3 mm dlouhé, křehké, špinavě hnědé až tmavohnědé


Póry: velmi drobné (4-8/mm), okrouhlé až protáhlé, v mládí žlutě okrové, ve stáří tmavě hnědé


Výtrusný prach: sírově žlutý až žlutozelený


Výtrusy: široce oválné, vejčité až téměř kulovité, s jednou nebo několika kapkami, 5-10 × 4,5-7,5 µm velké


Výskyt: celoročně nepříliš běžně na kmenech živých listnáčů, především bříz, méně často buků, jilmů a javorů, perfektní plodnice se vytvářejí od srpna do prosince na odumírajích a mrtvých kmenech


Poznámky: infekce vniká do dřeviny nejčastěji přes pahýly po odlomených větvích, mrazové trhliny, nebo v místech mechanického poškození na kmeni; dužnina této houby má široké uplatnění v lékařství, neboť obsahuje účinné látky, které se používají při léčbě rakoviny nebo žaludečních vředů; na dubech, bucích, javorech a jasanech můžeme nalézt příbuzný rezavec datlí (Inonotus nidus-pici Pilát)


Klíčová slova: parazitismus, lignivorní houby, poškození listnáčůInonotus obliquusInonotus obliquus