DŘEVOKAZNÉ HOUBY

Atlas saprofytických a parazitických dřevokazných hub

Český název: bránovitec dvoutvarý


Taxonomické zařazení: oddělení Basidiomycota (houby stopkovýtrusné), třída Agaricomycetes, Incertae sedis, řád Polyporales, čeleď Polyporaceae


Plodnice: jednoletá, kloboukatá bez třeně, bokem přirostlá, zřídka semiresupinátní nebo resupinátní


Klobouk: polokruhovitý, vějířovitý nebo ledvinovitý, 1-8 cm dlouhý, až 0,5 cm tlustý, plochý, kožovitý, v mládí sametově plstnatý, později olysávající, barvy bělavé, okrové nebo krémové s nahnědlým nebo našedlým pásováním, ve stáří občas porostlý řasami, okraj je tenký, ostrý, nahnědlý nebo nafialovělý


Rourky: jednovrstevné, bělavé až nažloutlé, 1-10 mm dlouhé


Póry: 2-5/mm, hranaté, ve stáří až zubaté, potrhané, barvy fialové nebo hnědofialové


Dužnina: bělavá až nažloutlá, až 0,3 cm tlustá, jednovrstevná, tuhá, kožovitá, ve stáří křehká, bez chuti, vůně slabá houbová


Výtrusný prach: bílý


Výtrusy: hladké, bezbarvé, oválné až válcovité, mírně prohnuté, na jednom konci lehce zašpičatělé, neamyloidní, 5-8,5 × 2-3 µm velké


Výskyt: od května do listopadu poměrně vzácně na odumřelých kmenech, větvích a pařezech listnáčů, především na bucích, dubech a břízách


Poznámky: název dvoutvarý (biforme) je odvozen od dvojího typu hymenoforu - pórovitého nebo zubatého; na jehličnanech vyrůstají příbuzné druhy: bránovitec jedlový (Trichaptum abietinum (Dicks.) Ryvarden)bránovitec hnědofialový (Trichaptum fuscoviolaceum (Ehrenb.) Ryvarden)


Klíčová slova: saprofytismus, parazitismus, poškození listnáčů