DŘEVOKAZNÉ HOUBY

Atlas saprofytických a parazitických dřevokazných hub

• Antrodia serialis (Fr.) Donk (outkovka řadová)
• Armillaria ostoyae (Romagn.) Herink (václavka smrková)
• Calocera viscosa (Pers.) Fr. (krásnorůžek lepkavý)
• Chondrostereum purpureum (Pers.) Pouzar (pevník nachový)
• Climacocystis borealis (Fr.) Kotl. & Pouzar (plstnateček severský)
• Coniophora puteana (Schumach.) P. Karst. (popraška sklepní)
• Crepidotus cesatii var. cesatii (Rabenh.) Sacc. (trepkovitka Cesatiho)
• Crucibulum laeve (Huds.) Kambly (pohárovka obecná)
• Cylindrobasidium evolvens (Fr.) Jülich (kornatec rozvitý)
• Dacrymyces stillatus Nees (kropilka rosolovitá)
• Discina ancilis (Pers.) Sacc. (destice chřapáčová)
• Exidia pithya Fr. (černorosol smrkový)
• Exidia saccharina Fr. (černorosol borový)
• Flammulina velutipes (Curtis) Singer (penízovka sametonohá)*
• Fomitopsis pinicola (Sw.) P. Karst. (troudnatec pásovaný)
• Galerina marginata (Batsch) Kühner (čepičatka jehličnanová)
• Ganoderma applanatum (Pers.) Pat. (lesklokorka ploská)*
• Gloeophyllum abietinum (Bull.) P. Karst. (trámovka jedlová)
• Gloeophyllum odoratum (Wulfen) Imazeki (anýzovník vonný)
• Gloeophyllum sepiarium (Wulfen) P. Karst. (trámovka plotní)
• Gloeoporus taxicola (Pers.) Gilb. & Ryvarden (dřevokaz borový)
• Guepinia helvelloides (DC.) Fr. (rosolovec červený)
• Gyromitra gigas (Krombh.) Cooke (ucháč obrovský)
• Hericium alpestre Pers. (korálovec jedlový)
• Heterobasidion annosum (Fr.) Bref. (kořenovník vrstevnatý)
• Hypholoma capnoides (Fr.) P. Kumm. (třepenitka maková)
• Hypholoma fasciculare var. fasciculare (Huds.) P. Kumm. (třepenitka svazčitá)
• Hypholoma sublateritium (Schaeff.) Quél. (třepenitka cihlová)*
• Ischnoderma benzoinum (Wahlenb.) P. Karst. (smolokorka pryskyřičnatá)
• Kuehneromyces mutabilis (Schaeff.) Singer & A. H. Sm. (opeňka měnlivá)
• Leucogyrophana mollusca (Fr.) Pouzar (dřevomorka meruňková)
• Lycoperdon pyriforme Schaeff. (pýchavka hruškovitá)
• Meripilus giganteus (Pers.) P. Karst. (trsnatec obrovský)*
• Mycena epipterygia (Scop.) Gray (helmovka slizká)
• Mycena galericulata (Scop.) Gray (helmovka tuhonohá)
• Neolentinus lepideus (Fr.) Redhead & Ginns (houževnatec šupinatý)
• Peniophora incarnata (Pers.) P. Karst. (kornatka masová)*
• Phaeolus schweinitzii (Fr.) Pat. (hnědák Schweinitzův)
• Phanerochaete sanguinea (Fr.) Pouzar (kornatec krvavý)
• Phlebia radiata Fr. (žilnatka oranžová)*
• Phlebiopsis gigantea (Fr.) Jülich (kornatec obrovský)
• Pholiota squarrosa (Batsch) P. Kumm. (šupinovka kostrbatá)
• Phyllotopsis nidulans (Pers.) Singer (hlíva hnízdovitá)
• Plectania melastoma (Sowerby) Fuckel (ohnivec černý)
• Porodaedalea pini (Brot.) Murrill (ohňovec borový)
• Pseudohydnum gelatinosum (Scop.) P. Karst. (rosolozub huspenitý)
• Pseudomerulius aureus (Fr.) Jülich (dřevomorka zlatá)
• Ramaria eumorpha (P. Karst.) Corner (kuřátka Invalova)
• Rigidoporus sanguinolentus (Alb. & Schwein.) Donk (pórnatice krvavějící)
• Schizophyllum commune Fr. (klanolístka obecná)
• Sparassis crispa (Wulfen) Fr. (kotrč kadeřavý)
• Steccherinum fimbriatum (Pers.) J. Erikss. (ostnateček brvitý)
• Tapinella atrotomentosa (Batsch) Šutara (čechratka černohuňatá)
• Tapinella panuoides (Batsch) E.-J. Gilbert (čechratka sklepní)
• Thelephora penicillata (Pers.) Fr. (plesňák čekankovitý)
• Trametes versicolor (L.) Lloyd (outkovka pestrá)
• Tremella foliacea Pers. (rosolovka mozkovitá)
• Trichaptum abietinum (Dicks.) Ryvarden (bránovitec jedlový)
• Trichaptum fuscoviolaceum (Ehrenb.) Ryvarden (bránovitec hnědofialový)
• Tricholomopsis rutilans (Schaeff.) Singer (šafránka červenožlutá)
• Tyromyces chioneus (Fr.) P. Karst. (bělochoroš sněhobílý)*
• Tyromyces lacteus (Fr.) Murrill (bělochoroš mléčný)
• Xeromphalina campanella (Batsch) Maire (kalichovka zvonečková)Houby označené hvězdičkou (*) se na jehličnanech vyskytují pouze velmi zřídka!