DŘEVOKAZNÉ HOUBY

Atlas saprofytických a parazitických dřevokazných hub

Český název: trámovka jedlová


Taxonomické zařazení: oddělení Basidiomycota (houby stopkovýtrusné), třída Agaricomycetes, Incertae sedis, řád Gloeophyllales, čeleď Gloeophyllaceae


Plodnice: jednoletá, vytrvávající však i několik vegetačních období, bez třeně, mušlovitá nebo vějířovitá, může růst střechovitě nad sebou nebo vedle sebe a splývat do řad, velmi často bývá semiresupinátní, na spodní straně substrátu resupinátní


Klobouk: 2-20 cm dlouhý a 2-8 cm tlustý, na povrchu soustředně pásovaný, čokoládový až tmavě hnědý, v mládí plstnatý, ve stáří lysý, se světlejší růstovou zónou na okraji


Póry: 8-13/cm, 4-10 mm široké, tlustostěnné, zprohýbané, nepravidelné, připomínající labyrint, velmi často sbíhavé, barvy okrové, smetanové nebo šedohnědé


Dužnina: tenká, tuhá, korkovitá, tabákově hnědá


Výtrusný prach: bílý


Výskyt: celoročně na odumřelém dřevě jehličnanů, převážně jedlí, smrků a borovic, velmi často také na opracovaném dřevě (trámech, plotech apod.)


Poznámky: houba může být nebezpečná pro dřevěné stavby, neboť její přítomnost ve dřevě zůstává dlouhou dobu nepozorovatelná. Příbuzný druh Gloeophyllum sepiarium (Bull.) P. Karst. (trámovka plotní) se liší světlejšími plodnicemi a hustšími tenčími póry


Klíčová slova: celulózovorní houby, saprofytismus, poškození jehličnanůGloeophyllum abietinumGloeophyllum abietinumGloeophyllum abietinum