DŘEVOKAZNÉ HOUBY

Atlas saprofytických a parazitických dřevokazných hub

Český název: dřevomorka zlatá


Taxonomické zařazení: oddělení Basidiomycota (houby stopkovýtrusné), třída Agaricomycetes, podtřída Agaricomycetidae, řád Boletales, čeleď Tapinellaceae


Plodnice: jednoletá, resupinátní nebo semiresupinátní, občas tvořící drobné kloboučky, za sucha snadno oddělitelná od substrátu, 1-2 mm tlustá, 2-15 cm v průměru, s hymenoforem na horní straně, okraj je vláknitý, plstnatý, bělavý nebo nažloutlý, odstávající kloboučky jsou až 1 cm velké


Hymenofor: je na horní straně plodnice, nepravidelně zvlněný a paprsčitě zvrásněný, vrásky jsou pospojované, tvořící velké nepravidelně síťovité až téměř labyrintické póry, až 2 mm hluboké, barvy zlatožluté nebo zlatohnědé, později až rezavě hnědé


Dužnina: bělavá, voskovitá, pružná, ve stáří tvrdá a křehká


Výtrusný prach: bílý nebo nažloutlý


Výtrusy: hladké, oválné, mírně zakřivené, 3,5-5 × 1-2 µm velké


Výskyt: celoročně, poměrně vzácně na mrtvém dřevě jehličnanů, zejména na spodní straně odkorněných větví borovic, méně často smrků


Poznámky: upřednostňuje teplé prosluněné polohy v sušších oblastech; podobná je dřevomorka meruňková (Leucogyrophana mollusca (Fr.) Pouzar) s jasně oranžovými plodnicemi s bílým plstnatým okrajem, v budovách roste nebezpečná dřevomorka domácí (Serpula lacrymans (Wulfen) J. Schröt.), lišící se tmavší barvou a tvarem hymenoforu


Klíčová slova: saprofytismus, celulózovorní houby, poškození jehličnanů

Pseudomerulius aureusPseudomerulius aureusPseudomerulius aureus