DŘEVOKAZNÉ HOUBY

Atlas saprofytických a parazitických dřevokazných hub

Český název: outkovka řadová


Taxonomické zařazení: oddělení Basidiomycota (houby stopkovýtrusné), třída Agaricomycetes, Incertae sedis, řád Polyporales, čeleď Fomitopsidaceae


Plodnice: víceletá, semiresupinátní až resupinátní


Klobouk: polokruhovitý, bokem přirostlý, 10-30 mm v průměru a 5-10 mm široký, na povrchu hrbolatý, obvykle jemně sametově plstnatý, stejnoměrně zbarvený - v mládí bíle, žlutavě nebo okrově, ve stáří až rezavě hnědě, s tupým bílým okrajem; resupinátní plodnice mohou pokrývat plochu až několika dm2


Rourky: tlustostěnné, 2-8 mm dlouhé, bílé až světle okrové barvy


Póry: 2-4/mm, okrouhlé až hranaté, většinou roztrhané, barvy bílé nebo světle okrové


Dužnina: 2-5 mm tlustá, kožovitá, bez vůně a chuti


Výtrusný prach: bílý


Výtrusy: bezbarvé, tenkostěnné, oválné až válcovité, 6,5–10 × 2–4 µm velké


Výskyt: celoročně poměrně hojně střechovitě nad sebou na odumřelých kmenech, větvích, pařezech a opracovaném dřevě jehličnanů, zejména smrků, méně často borovic nebo modřínů, velmi vzácně i na listnáčích


Klíčová slova: saprofytismus, celulózovorní houby, poškození jehličnanůAntrodia serialis