DŘEVOKAZNÉ HOUBY

Atlas saprofytických a parazitických dřevokazných hub

Český název: dřevokaz borový


Taxonomické zařazení: oddělení Basidiomycota (houby stopkovýtrusné), třída Agaricomycetes, Incertae sedis, řád Polyporales, čeleď Meruliaceae


Plodnice: resupinátní, 1-3 mm tlustá, pevně přirostlá k substrátu, až několik decimetrů dlouhá, hymenofor pokrývá povrch plodnice a je barvy zprvu okrové nebo oranžové, později masově červené nebo hnědočervené, ve stáří tmavě hnědé, okraj je bílý, až 1 cm široký


Hymenofor: nepravidelný, v mládí labyrintický, později pórovitý


Póry: 2-5/mm, lesklé


Dužnina: velmi tenká, tuhá, pružná, bělavá, bez vůně


Výtrusný prach: bílý


Výtrusy: válcovité, hladké, neamyloidní, 3-5 × 1-1,5 µm velké


Výskyt: celoročně nepříliš hojně na spodní straně větví a padlých kmenů borovic


Poznámky: v atlasech bývá rovněž uváděn pod synonymem Meruliopsis taxicola (Pers.) Bondartsev


Klíčová slova: saprofytismus, houby lignivorní, poškození jehličnanůGloeoporus taxicolaGloeoporus taxicolaGloeoporus taxicola