DŘEVOKAZNÉ HOUBY

Atlas saprofytických a parazitických dřevokazných hub

Český název: žilnatka oranžová


Taxonomické zařazení: oddělení Basidiomycota (houby stopkovýtrusné), třída Agaricomycetes, Incertae sedis, řád Polyporales, čeleď Meruliaceae


Plodnice: resupinátní, pevně přirostlá k substrátu, zpočátku oválná o průměru 1-12 cm, později nepravidelného tvaru, často srůstající do ploch velkých až několik dm2, okraj je brvitý, někdy mírně odstávající


Hymenofor: paprsčitě žilnatý, pokrývající celou horní stranu plodnice, nepravidelně zvrásněný nebo bradavičnatý, barvy jasně oranžové až masově červené nebo nafialovělé, ve stáří hnědofialové až šedohnědé


Dužnina: až 3 mm hrubá, pružná, rosolovitá, za sucha voskovitá, tuhá, bez vůně


Výtrusný prach: bílý


Výtrusy: hladké, bezbarvé, obsahující drobná zrníčka, válcovité, mírně zahnuté, se dvěma kapkami, neamyloidní, 4–6 × 1,5–2,5 µm velké


Výskyt: celoročně, především v zimních měsících, nepříliš hojně na neopadaných větvích, kmenech a pařezech listnáčů, především dubů, bříz, olší aj., velmi vzácně i na jehličnanech


Poznámky: podobná žilnatka proměnlivá Phlebia rufa (Pers.) M. P. Christ. se liší okrovým až červenohnědým zbarvením a hluboce zprohýbaným povrchem hymenoforu


Klíčová slova: saprofytismus, houby lignivorní, poškození listnáčůPhlebia radiataPhlebia radiataPhlebia radiata