DŘEVOKAZNÉ HOUBY

Atlas saprofytických a parazitických dřevokazných hub

Český název: korálovec jedlový


Taxonomické zařazení: oddělení Basidiomycota (houby stopkovýtrusné), třída Agaricomycetes, Incertae sedis, řád Russulales, čeleď Hericiaceae


Plodnice: jednoletá, korálovitá, bohatě větvená, kulovitá nebo vejčitá, 20-40 cm v průměru, barvy bílé, ve stáří žlutavé až žlutookrové, s až 4 cm dlouhými a 1-2 mm silnými, špičatými ostny na konci hladkých větviček


Třeň: velmi krátký, mnohonásobně větvený


Dužnina: bílá, křehká, měkká, s příjemnou vůní a jemnou chutí


Hymenofor: tvoří souvislou vrstvu na povrchu ostnů


Výtrusný prach: bílý


Výtrusy: hladké, bezbarvé, široce oválné, amyloidní, 5-8 x 4,5-6 µm velké


Výskyt: od července do prosince, nepříliš hojně na odumřelých, vzácně i živých kmenech jehličnanů, především jedlí a smrků, méně často i na dřevě listnáčů


Poznámky: jedná se o ohrožený druh; látka obsažená v dužnině (erinacin E) má využití v lékařství; na bucích a ostatních listnáčích vyrůstá příbuzný korálovec bukový (Hericium clathroides (Pall.) Pers.), jehož větvičky jsou ostnité po celé své délce; oba druhy bývají v literatuře uváděny rovněž pod názvem Hericium coralloides (Scop.) Pers.


Klíčová slova: saprofytismus, lignivorní houby, poškození jehličnanůHericium alpestreHericium alpestreHericium alpestre