DŘEVOKAZNÉ HOUBY

Atlas saprofytických a parazitických dřevokazných hub

Český název: černorosol borový


Taxonomické zařazení: oddělení Basidiomycota (houby stopkovýtrusné), třída Agaricomycetes, Incertae sedis, řád Auriculariales, čeleď Auriculariaceae


Plodnice: rosolovitá, polštářkovitá nebo bochánkovitá, okrouhlého tvaru o průměru 1-3 cm, později splývající do souvislých, laločnatě zprohýbaných ploch až několik dm2 velkých a až 3 cm vysokých, barvy v mládí světle oranžovohnědé, stářím tmavnoucí od hnědočerné až po černou, povrch je jemně žláznatě tečkovaný, v mládí lesklý, hladký, později zvrásněný, hrbolatý a od výtrusného prachu matný, plodnice za sucha tvrdnou a za vlhkého počasí opět nabývají na objemu a pokračují v růstu


Hymenofor: nachází se na vnějším povrchu plodnice


Dužnina: za vlhka měkká, pružná, rosolovitá, poloprůsvitná, světle oranžovohnědé barvy, za sucha tvrdá, křehká, bez výrazné chuti a vůně


Výtrusný prach: bílý


Výtrusy: hladké, válcovité, jemně prohnuté, neamyloidní, 9,5–15 × 3,5–5 µm velké


Výskyt: nepříliš hojně od května do listopadu, i za mírnějších mrazů, na odumřelém dřevě jehličnanů, především borovic a jedlí


Poznámky: podobná rosolovka listovitá (Tremella foliacea Pers.) tvoří výrazněji laločnaté plodnice a vyrůstá na dřevě listnáčů, na smrkovém dřevě lze nalézt příbuzný černorosol smrkový (Exidia pithya Fr.), na listnatých dřevinách vyrůstá černorosol bukový (Exidia glandulosa (Bull.) Fr.) a černorosol uťatý (Exidia truncata Fr.)


Klíčová slova: saprofytismus, poškození jehličnanůExidia saccharinaExidia saccharinaExidia saccharina