DŘEVOKAZNÉ HOUBY

Atlas saprofytických a parazitických dřevokazných hub

Český název: smolokorka pryskyřičnatá


Taxonomické zařazení: oddělení Basidiomycota (houby stopkovýtrusné), třída Agaricomycetes, Incertae sedis, řád Polyporales, čeleď Fomitopsidaceae


Plodnice: jednoletá, plochá, střechovitá až vějířovitá, bokem přirostlá, bez třeně, lehce sbíhající na substrát


Klobouk: 4–30 cm dlouhý, 3–15 cm široký a 1-3 cm hrubý, zprvu měkký a pružný, později tvrdý a křehký, na povrchu zvlněný, soustředně zbrázděný, jemně sametově plstnatý, ve stáří hladký, barvy rezavě hnědé, tmavě kaštanové až téměř černé, s ostrým, zvlněným, bělavým nebo žlutohnědým okrajem


Rourky: 5-10 mm dlouhé, barvy světle okrové nebo nahnědlé


Póry: 4-6/mm, okrouhlé až hranaté, bílé až okrové barvy, po pomačkání hnědnoucí, v mládí ronící kapky červenohnědé tekutiny


Dužnina: 1-2 cm tlustá, v mládí šťavnatá, později tvrdá, světle okrové nebo skořicové barvy, bez vůně, chuť příjemná


Výtrusný prach: bílý


Výtrusy: válcovité, hladké, neamyloidní, 5-7 × 1,5-2,5 μm velké


Výskyt: nepříliš hojně od srpna do listopadu na odumřelých kmenech a pařezech jehličnanů, velmi vzácně i na listnáčích


Poznámky: netypický je vývoj plodnic - nejdříve se vytváří pouze měkké klobouky bez hymenia, které se začíná vyvíjet teprve po ukončení růstu klobouku; na bucích a javorech vyrůstá příbuzná smolokorka buková (Ischnoderma resinosum (Schrad.) P. Karst.) s tlustšími hladkými plodnicemi


Klíčová slova: saprofytismus, lignivorní houby, poškození jehličnanůIschnoderma benzoinumIschnoderma benzoinumIschnoderma benzoinum