DŘEVOKAZNÉ HOUBY

Atlas saprofytických a parazitických dřevokazných hub

Český název: dřevomorka meruňková


Taxonomické zařazení: oddělení Basidiomycota (houby stopkovýtrusné), třída Agaricomycetes, podtřída Agaricomycetidae, řád Boletales, čeleď Hygrophoropsidaceae


Plodnice: jednoletá, resupinátní, méně často semiresupinátní, vyjímečně tvořící drobné kloboučky, snadno oddělitelná od substrátu, 1-2 mm tlustá, 2-15 cm v průměru, s hymenoforem na horní straně, sterilní okraj je vláknitý, plstnatý, bílé barvy, odstávající kloboučky jsou až 1 cm velké


Hymenofor: je na horní straně plodnice, labyrinticky zvrásněný, hrbolatý a zprohýbaný, tvořící velké nepravidelné póry, ve stáří zubatý, barvy žlutooranžové až jasně oranžové, později až nahnědlé, občas na povrchu ronící čiré nebo nažloutlé kapky


Dužnina: bílá nebo našedlá, rosolovitá, měkká, masitá, pružná, ve stáří tvrdá a křehká, vůně zatuchlá, houbová


Výtrusný prach: nažloutlý


Výtrusy: široce oválné, tlustostěnné, hladké, nažloutlé až světle nahnědlé, neamyloidní, 5-7,5 × 4-5 µm velké


Výskyt: celoročně, poměrně vzácně na mrtvém dřevě jehličnanů nebo listnáčů, občas také na opracovaném dřevě ve vlkých budovách a ve sklepech; plodnice se ve volné přírodě vytvářejí zejména na podzim


Poznámky: podobná je dřevomorka zlatá (Pseudomerulius aureus (Fr.) Jülich) se žlutooranžovými plodnicemi, rostoucí především na odkorněném dřevě borovic; v budovách roste nebezpečná dřevomorka domácí (Serpula lacrymans (Wulfen) J. Schröt.), lišící se tmavší barvou a tvarem hymenoforu


Klíčová slova: saprofytismus, celulózovorní houby, poškození jehličnanů, poškození listnáčůLeucogyrophana molluscaLeucogyrophana molluscaLeucogyrophana mollusca