DŘEVOKAZNÉ HOUBY

Atlas saprofytických a parazitických dřevokazných hub

Český název: trepkovitka Cesatiho


Taxonomické zařazení: oddělení Basidiomycota (houby stopkovýtrusné), třída Agaricomycetes, podtřída Agaricomycetidae, řád Agaricales, čeleď Inocybaceae


Plodnice: jednoletá, kloboukatá, přisedlá nebo s velmi krátkým třeněm


Klobouk: 5-30 mm v průměru, vyklenutý, ledvinovitý, později škeblovitě rozprostřený, na povrchu suchý, jemně plstnatý, barvy bílé nebo smetanové, později okrové nebo béžové, okraj v mládí podvinutý, ve stáří laločnatý


Lupeny: velmi řídké, nestejně dlouhé, paprsčitě se rozbíhající z místa připojení k substrátu, v mládí bělavé, později narůžovělé nebo nahnědlé


Třeň: velmi krátký, centrálně umístěný na horní straně klobouku, někdy zcela chybí


Dužnina: velmi tenká, bělavá, bez výrazné chuti a vůně


Výtrusný prach: hnědorůžový nebo skořicový


Výtrusy: nahnědlé, široce oválné až téměř kulovité, výrazně bradavičnaté, 6,5–9 × 5–7 µm velké


Výskyt: celoročně velmi hojně ve skupinách na spodní straně odumřelých větviček různých listnáčů, méně často jehličnanů (především smrků)


Poznámky: velice podobná je příbuzná trepkovitka měnlivá (Crepidotus variabilis (Pers.) P. Kumm.), která se liší světlejšími lupeny, spolehlivě ji lze odlišit podle protáhlých výtrusů; vyjímečně může být zaměněna za klanolístku obecnou (Schizophyllum commune Fr.), která se liší většími, kožovitými, výrazně plstnatými klobouky, lištovitým hymenoforem a růstem nejen na spodní straně substrátu


Klíčová slova: saprofytismus, poškození listnáčů, poškození jehličnanůCrepidotus cesatii