DŘEVOKAZNÉ HOUBY

Atlas saprofytických a parazitických dřevokazných hub

Český název: ohnivec černý


Taxonomické zařazení: oddělení Ascomycota (houby vřeckovýtrusné), třída Pezizomycetes, podtřída Pezizomycetidae, řád Pezizales, čeleď Sarcosomataceae


Plodnice: 0,2-3 cm v průměru, kulovitá, miskovitá nebo pohárkovitá, ve stáří téměř plochá, spodní část je zúžená, tvořící krátký třeň, který vyrůstá z šedočerného vatovitého podhoubí, vnitřní strana plodnice je tvořena výtrusorodou vrstvou s vřecky a má hladký černý povrch, vnější strana šedočerná, pokrytá žlutě rezavými nebo červenými skvrnami


Třeň: velmi krátký, tmavě šedý až černý, někdy zcela chybí


Dužnina: tuhá, tvrdá, velmi tenká, bez chuti a zápachu


Výtrusný prach: bílý


Výtrusy: hladké, bezbarvé, dlouze oválné až vřetenovité, obsahující olejové kapičky, 20-28 × 8-12 µm velké


Výskyt: velmi vzácně, jednotlivě nebo v menších skupinách, od března do června na rozkládajících se větvičkách různých dřevin, především růže šípkové, borovice a smrku, částečně zanořených v půdě


Klíčová slova: saprofytismus, poškození jehličnanů, poškození listnáčůPlectania melastomaPlectania melastoma