DŘEVOKAZNÉ HOUBY

Atlas saprofytických a parazitických dřevokazných hub

Český název: krásnorůžek lepkavý


Taxonomické zařazení: oddělení Basidiomycota (houby stopkovýtrusné), třída Dacrymycetes, Incertae sedis, řád Dacrymycetales, čeleď Dacrymycetaceae


Plodnice: korálovitá nebo keříčkovitá, 1-10 cm vysoká, "větvičky" jsou válcovité nebo zploštělé, 1-2 mm tlusté, na konci vidličnatě rozvětvené s 1-3 hroty, hladké, žlutooranžové až oranžové, občas světle poprášené výtrusným prachem, pružné, uvnitř duté, za vlhka slizké a lepkavé, báze je žlutá až bělavá


Dužnina: žlutobílá, pružná, za sucha rohovitá, bez výrazné chuti a vůně


Výtrusný prach: žlutookrový


Výtrusy: hladké, bezbarvé, válcovité, mírně zakřivené, 8-12 × 3,5-4,5 µm velké


Výskyt: celoročně velmi běžně, zejména od května do listopadu, na zetlelých pařezech a kmenech jehličnatých stromů, nejčastěji smrků, méně často jedlí nebo borovic


Poznámky: na dřevě listnáčů se vyskytuje krásnorůžek rohovitý (Calocera cornea (Batsch) Fr.) s jednoduchými nevětvenými plodnicemi, záměna je možná rovněž s některými druhy kuřátek (Ramaria sp.), od nichž se odlišuje třeněm hluboce kořenujícím v substrátu a tuhými pružnými plodnicemi


Klíčová slova: saprofytismus, poškození jehličnanůCalocera viscosaCalocera viscosaCalocera viscosa