DŘEVOKAZNÉ HOUBY

Atlas saprofytických a parazitických dřevokazných hub

Český název: opeňka měnlivá


Taxonomické zařazení: oddělení Basidiomycota (houby stopkovýtrusné), třída Agaricomycetes, podtřída Agaricomycetidae, řád Agaricales, čeleď Strophariaceae


Plodnice: jednoletá, kloboukatá s třeněm


Klobouk: 2-10 cm v průměru, v mládí zvonovitě vyklenutý, později nízce sklenutý až ploše rozložený, s hrbolem uprostřed, tenký, lysý, hladký, lepkavý, hygrofánní, barvy za vlhka skořicově hnědé nebo žlutohnědé, za sucha slámové nebo světle žlutohnědé, střed klobouku je vždy o něco světlejší, okraj je tenký a slabě rýhovaný, klobouk je v mládí obalený bílým vélem, jehož zbytky později zůstávají na okrajích


Lupeny: 3-6 mm vysoké, husté, připojené k třeni nebo krátce sbíhavé, v mládí krémové až nahnědlé, zakryté bílou blanitou plachetkou, později skořicové až rezavě hnědé


Třeň: válcovitý, dutý, 3-10 cm dlouhý a 2-12 mm tlustý, obvykle prohnutý, barvy krémové až světle hnědé, na bázi tmavší a lehce zúžený, pod úrovní prstenu pokrytý tmavě hnědými blanitými šupinkami, nad ní hladký, jemně vláknitý, v mládí je přítomen světlý blanitý prsten, který stářím hnědne a postupně mizí


Dužnina: tenká, tuhá, vodnatá, bělavé až krémové barvy, vůně kořenitá, chuť mírná


Výtrusný prach: skořicově hnědý


Výtrusy: rezavě hnědé, oválné, hladké, 5,5–7,5 × 3,5–5 µm velké


Výskyt: poměrně běžně od března do prosince v trsech na pařezech a odumřelých kmenech listnatých dřevin, především lip, buků, olší, dubů, habrů, jasanů, jilmů a jírovců, velmi zřídka na jehličnanech (hlavně smrcích)


Poznámky: na podobných substrátech rostoucí třepenitka svazčitá (Hypholoma fasciculare var. fasciculare (Huds.) P. Kumm.) se liší především tmavšími olivově hnědými lupeny, na jehličnanech i listnáčích vyrůstá smrtelně jedovatá čepičatka jehličnanová (Galerina marginata (Batsch) Kühner) s menšími klobouky, střídavými lupeny a podélně bíle vláknitým třeněm


Klíčová slova: saprofytismus, poškození listnáčů, poškození jehličnanůKuehneromyces mutabilisKuehneromyces mutabilisKuehneromyces mutabilis