DŘEVOKAZNÉ HOUBY

Atlas saprofytických a parazitických dřevokazných hub

Český název: destice chřapáčová


Taxonomické zařazení: oddělení Ascomycota (houby vřeckovýtrusné), třída Pezizomycetes, podtřída Pezizomycetidae, řád Pezizales, čeleď Discinaceae


Plodnice: 4-15 cm v průměru, v mládí hladká, miskovitá, později plochá, žilnatá, nepravidelně zprohýbaná, na horní straně vrásčitě hrbolatá, žlutohnědá, červenohnědá až tabákově hnědá, spodní strana je jemně plstnatá, bělavá, světle okrově hnědá až narůžovělá, s žebry sbíhajícími na třeň


Třeň: z větší části zanořený v substrátu, 0,5-1 cm dlouhý a 1-2 cm tlustý, vrásčitý, žebrovaný, barvy okrové až světle hnědé


Dužnina: tenká (1-3 mm), masitá, voskovitá až rosolovitá, křehká, nahnědlá, bez výrazné vůně, příjemné chuti


Výtrusný prach: bílý


Výtrusy: bezbarvé, jemně bradavičnaté, vřetenovité, na konci zašpičatělé, obsahující několik drobných tukových kapének, 20-40 × 10-15 µm velké


Výskyt: od března do května poměrně hojně na pařezech, padlých kmenech a větvích jehličnanů, především smrků a borovic, případně na zbytcích tlejícího dřeva v půdě


Klíčová slova: saprofytismus, poškození jehličnanůDiscina ancilis