DŘEVOKAZNÉ HOUBY

Atlas saprofytických a parazitických dřevokazných hub


1 (A - C)   2 (D - F)   3 (G - H)   4 (I - Pe)   5 (Ph - Pl)   6 (Po - S)   7 (T - X)
Galerina marginataGalerina marginata (Batsch) Kühner

(čepičatka jehličnanová)


 


Ekologie: saprofyt


Roste na: jehličnanech a listnáčích


Výskyt: červen až říjen
Ganoderma applanatumGanoderma applanatum (Pers.) Pat.

(lesklokorka ploská)


 


Ekologie: parazit i saprofyt


Roste na: listnáčích, zřídka jehličnanech


Výskyt: celoročně
Ganoderma australeGanoderma australe (Fr.) Pat.

(lesklokorka tmavá)


 


Ekologie: saprofyt i parazit


Roste na: listnáčích


Výskyt: celoročně
Ganoderma lucidumGanoderma lucidum (Curtis) P. Karst.

(lesklokorka lesklá)


 


Ekologie: parazit i saprofyt


Roste na: listnáčích (dubech a bucích)


Výskyt: červen až listopad
Ganoderma resinaceumGanoderma resinaceum Boud.

(lesklokorka pryskyřičná)


 


Ekologie: parazit i saprofyt


Roste na: listnáčích (dubech a bucích)


Výskyt: celoročně
Gloeocystidiellum porosumGloeocystidiellum porosum (Berk. & M. A. Curtis) Donk

(kornateček okrovějící)


 


Ekologie: saprofyt


Roste na: listnáčích i jehličnanech


Výskyt: březen až listopad
Gloeophyllum abietinumGloeophyllum abietinum (Bull.) P. Karst.

(trámovka jedlová)


 


Ekologie: saprofyt


Roste na: jehličnanech (jedlích a smrcích), na opracovaném dřevě


Výskyt: celoročně
Gloeophyllum odoratumGloeophyllum odoratum (Wulfen) Imazeki

(anýzovník vonný)


 


Ekologie: saprofyt


Roste na: jehličnanech (hlavně smrcích)


Výskyt: celoročně
Gloeophyllum sepiariumGloeophyllum sepiarium (Wulfen) P. Karst.

(trámovka plotní)


 


Ekologie: saprofyt


Roste na: jehličnanech, často na opracovaném dřevě


Výskyt: celoročně
Gloeoporus taxicolaGloeoporus taxicola (Pers.) Gilb. & Ryvarden

(dřevokaz borový)


 


Ekologie: saprofyt


Roste na: jehličnanech, hlavně borovicích


Výskyt: celoročně
Guepinia helvelloidesGuepinia helvelloides (DC.) Fr.

(rosolovec červený)


 


Ekologie: saprofyt


Roste na: na dřevě jehličnanů v půdě


Výskyt: červenec až říjen
Gymnosporangium sabinaeGymnosporangium sabinae (Dicks.) G. Winter

(rez hrušňová)


 


Ekologie: parazit


Roste na: okrasných jehličnanech a na listech hrušní


Výskyt: duben až říjen
Gyromitra gigasGyromitra gigas (Krombh.) Cooke

(ucháč obrovský)


 


Ekologie: saprofyt


Roste na: jehličnanech, listnáčích, dřevě zanořeném v půdě


Výskyt: březen až červen
Hapalopilus nidulansHapalopilus nidulans (Fr.) P. Karst.

(hlinák červenající)


 


Ekologie: parazit nebo saprofyt


Roste na: listnáčích, velmi zřídka na jehličnanech


Výskyt: květen až listopad (i během mírné zimy)
Hemipholiota populneaHemipholiota populnea (Pers.) Bon

(šupinovka zhoubná)


 


Ekologie: saprofyt, zřídka parazit


Roste na: topolech a vrbách


Výskyt: srpen až listopad
Hericium alpestreHericium alpestre Pers.

(korálovec jedlový)


 


Ekologie: saprofyt


Roste na: jehličnanech (jedlích, smrcích)


Výskyt: červenec až prosinec
Heterobasidion annosumHeterobasidion annosum (Fr.) Bref.

(kořenovník vrstevnatý)


 


Ekologie: parazit


Roste na: jehličnanech, nejčastěji na smrku


Výskyt: celoročně
Humaria hemisphaericaHumaria hemisphaerica (F. H. Wigg.) Fuckel

(bělokosmatka polokulovitá)


 


Ekologie: saprofyt


Roste na: zetlelém dřevě v půdě


Výskyt: červenec až říjen
Hymenochaete rubiginosaHymenochaete rubiginosa (Dicks.) Lév.

(kožovka rezavá)


 


Ekologie: saprofyt


Roste na: listnáčích (dubech, kaštanovnících)


Výskyt: celoročně
Hyphodontia sambuciHyphodontia sambuci (Pers.) J. Erikss.

(kornatec bezový)


 


Ekologie: saprofyt


Roste na: listnáčích, hlavně na bezu


Výskyt: celoročně
Hypholoma capnoidesHypholoma capnoides (Fr.) P. Kumm.

(třepenitka maková)


 


Ekologie: saprofyt, méně často parazit


Roste na: jehličnanech


Výskyt: srpen až prosinec
Hypholoma fasciculareHypholoma fasciculare var. fasciculare (Huds.) P. Kumm.

(třepenitka svazčitá)


 


Ekologie: parazit i saprofyt


Roste na: jehličnanech i listnáčích


Výskyt: celoročně, hlavně na podzim
Hypholoma sublateritiumHypholoma sublateritium (Schaeff.) Quél.

(třepenitka cihlová)


 


Ekologie: saprofyt


Roste na: listnáčích, zřídka jehličnanech


Výskyt: srpen až listopad
Hypoxylon fragiformeHypoxylon fragiforme (Pers.) J. Kickx f.

(dřevomor červený)


 


Ekologie: saprofyt


Roste na: listnáčích, hlavně bucích


Výskyt: celoročně
Hypoxylon howeanumHypoxylon howeanum Peck

(dřevomor Howeův)


 


Ekologie: saprofyt


Roste na: habrech a dalších listnáčích


Výskyt: celoročně
Hypoxylon macrocarpumHypoxylon macrocarpum Pouzar

(dřevomor velký)


 


Ekologie: saprofyt


Roste na: listnáčích


Výskyt: celoročně
Hypsizygus ulmariusHypsizygus ulmarius (Bull.) Redhead

(líha jilmová)


 


Ekologie: parazit, méně často saprofyt


Roste na: listnáčích


Výskyt: červenec až prosinec
1 (A - C)   2 (D - F)   3 (G - H)   4 (I - Pe)   5 (Ph - Pl)   6 (Po - S)   7 (T - X)