DŘEVOKAZNÉ HOUBY

Atlas saprofytických a parazitických dřevokazných hub

Český název: ucháč obrovský


Taxonomické zařazení: oddělení Ascomycota (houby vřeckovýtrusné), třída Pezizomycetes, podtřída Pezizomycetidae, řád Pezizales, čeleď Discinaceae


Plodnice: jednoletá, tvořena apotheciem rozlišeným na klobouk a třeň, vysoká 4-20 cm


Klobouk: 3-20 cm vysoký a 3-15 cm v průměru, nepravidelně kulovitý nebo oválný, na povrchu mozkovitě zprohýbaný až laločnatý, dutý, tence masitý, barvy žlutohnědé nebo okrově hnědé, ve stáří červenohnědé


Třeň: pevně srostlý s kloboukem, válcovitý nebo zploštělý, dutý, 3-8 cm dlouhý a 3-7 cm tlustý, hluboce brázditý, barvy bělavé, krémové nebo našedlé, na povrchu jemně bíle vločkatý


Dužnina: voskovitá, velmi křehká, bělavá, bez výrazné vůně a chuti


Výtrusný prach: bílý


Výtrusy: bezbarvé, vřetenovité, na povrchu jemně síťované, s jednou velkou tukovou kapkou a jednou bradavkou na každém konci, 24-40 × 11,5-16 µm velké


Výskyt: od března do června jednotlivě nebo v menších skupinách na tlejícím odumřelém dřevě jehličnanů, především smrků, méně často listnáčů, nebo na dřevě zanořeném v půdě, bývá častý rovněž v lužních lesích


Poznámky: může být zaměněn za nejedlé či jedovaté druhy ucháčů, např. za ucháč obecný (Gyromitra esculenta (Pers.) Fr.)


Klíčová slova: saprofytismus, poškození jehličnanů, poškození listnáčůGyromitra gigasGyromitra gigas