DŘEVOKAZNÉ HOUBY

Atlas saprofytických a parazitických dřevokazných hub

Český název: dřevomor červený


Taxonomické zařazení: oddělení Ascomycota (houby vřeckovýtrusné), třída Sordariomycetes, podtřída Xylariomycetidae, řád Xylariales, čeleď Xylariaceae


Plodnice: stroma polokulovitého tvaru o průměru 0,4 - 3 cm, tvrdé, barvy zprvu růžové, později rezavé, skořicové nebo cihlově červené, ve stáří až tmavě hnědé až černé, na povrchu pokryté perithecii


Dužnina: bílá


Výtrusný prach: černý


Výtrusy: tmavě hnědé, oválné až srpovité, 10-15 × 4,5-7 µm velké


Výskyt: celoročně běžně na kmenech a větvích odumřelých buků


Poznámky: v jarním období je možno nalézt šedě zbarvené anamorfní stádium; na habrech a ostatních listnáčích vyrůstá příbuzný dřevomor Howeův (Hypoxylon howeanum Peck), který se liší přítomností keříčkovitých synnemat u mladých plodniček, na lískách vyrůstají plodničky dřevomoru hnědého (Hypoxylon fuscum (Pers.) Fr.), na olších a jiných listnatých dřevinách můžeme nalézt příbuzný druh s černými plodnicemi Annulohypoxylon multiforme (Fr.) Y. M. Ju, J. D. Rogers & H. M. Hsieh (dřevomor mnohotvarý)


Klíčová slova: saprofytismus, poškození listnáčůHypoxylon fragiformeHypoxylon fragiformeHypoxylon fragiforme