DŘEVOKAZNÉ HOUBY

Atlas saprofytických a parazitických dřevokazných hub


1 (A - C)   2 (D - F)   3 (G - H)   4 (I - Pe)   5 (Ph - Pl)   6 (Po - S)   7 (T - X)
Tapinella atrotomentosaTapinella atrotomentosa (Batsch) Šutara

(čechratka černohuňatá)


 


Ekologie: saprofyt (velmi vzácně parazit)


Roste na: jehličnanech, dřevě v půdě


Výskyt: červen až listopad
Tapinella panuoidesTapinella panuoides (Batsch) E.-J. Gilbert

(čechratka sklepní)


 


Ekologie: saprofyt


Roste na: jehličnanech (jedlích, borovicích), opracovaném dřevě


Výskyt: červenec až listopad
Thelephora penicillataThelephora penicillata (Pers.) Fr.

(plesňák čekankovitý)


 


Ekologie: saprofyt, vzácně parazit


Roste na: jehličnanech i listnáčích


Výskyt: srpen až listopad
Trametes gibbosaTrametes gibbosa (Pers.) Fr.

(outkovka hrbatá)


 


Ekologie: parazit i saprofyt


Roste na: listnáčích


Výskyt: celoročně
Trametes hirsutaTrametes hirsuta (Wulfen) Pilát

(outkovka chlupatá)


 


Ekologie: parazit i saprofyt


Roste na: listnáčích


Výskyt: celoročně
Trametes suaveolensTrametes suaveolens (L.) Fr.

(outkovka vonná)


 


Ekologie: parazit i saprofyt


Roste na: listnáčích (vrbách a topolech)


Výskyt: celoročně
Trametes trogiiTrametes trogii Berk.

(outkovka Trogova)


 


Ekologie: parazit i saprofyt


Roste na: listnáčích (topolech)


Výskyt: celoročně
Trametes versicolorTrametes versicolor (L.) Lloyd

(outkovka pestrá)


 


Ekologie: parazit i saprofyt


Roste na: listnáčích, řidčeji jehličnanech


Výskyt: celoročně
Tremella encephalaTremella encephala Willd.

(rosolovka průsvitná)


 


Ekologie: parazit


Roste na: jehličnanech


Výskyt: červen až listopad


Tremella foliaceaTremella foliacea Pers.

(rosolovka listovitá)


 


Ekologie: saprofyt


Roste na: odumřelých větvích listnáčů i jehličnanů


Výskyt: červen až listopad
Tremella mesentericaTremella mesenterica Schaeff.

(rosolovka mozkovitá)


 


Ekologie: saprofyt


Roste na: odumřelých větvích listnáčů


Výskyt: květen až říjen (celoročně)
Trichaptum abietinumTrichaptum abietinum (Dicks.) Ryvarden

(bránovitec jedlový)


 


Ekologie: saprofyt, vyjímečně parazit


Roste na: jehličnanech


Výskyt: celoročně
Trichaptum biformeTrichaptum biforme (Fr.) Ryvarden

(bránovitec dvoutvarý)


 


Ekologie: saprofyt


Roste na: listnáčích (bucích, dubech, břízách)


Výskyt: květen až listopad
Trichaptum fuscoviolaceumTrichaptum fuscoviolaceum (Ehrenb.) Ryvarden

(bránovitec hnědofialový)


 


Ekologie: saprofyt, vyjímečně parazit


Roste na: jehličnanech (borovicích, smrcích)


Výskyt: celoročně
Trichoderma virideTrichoderma viride Pers.

(zelenatka obecná)


 


Ekologie: saprofyt


Roste na: listnáčích, rostlinách, půdě


Výskyt: celoročně
Tricholomopsis rutilansTricholomopsis rutilans (Schaeff.) Singer

(šafránka červenožlutá)


 


Ekologie: saprofyt


Roste na: mrtvém dřevě jehličnanů (borovic, smrků)


Výskyt: červen až listopad
Tyromyces chioneusTyromyces chioneus (Fr.) P. Karst.

(bělochoroš sněhobílý)


 


Ekologie: saprofyt


Roste na: listnáčích (břízách, lískách), zřídka jehličnanech


Výskyt: červen až listopad
Tyromyces lacteusTyromyces lacteus (Fr.) Murrill

(bělochoroš mléčný)


 


Ekologie: saprofyt


Roste na: listnáčích, méně často jehličnanech


Výskyt: červen až listopad
Volvariella bombycinaVolvariella bombycina (Schaeff.) Singer

(kukmák bělovlnný)


 


Ekologie: saprofyt i parazit


Roste na: listnáčích


Výskyt: červen až listopad
Vuilleminia comedensVuilleminia comedens (Nees) Maire

(větvovka ojíněná)


 


Ekologie: saprofyt


Roste na: pod borkou na větvičkách listnáčů


Výskyt: celoročně
Xeromphalina campanellaXeromphalina campanella (Batsch) Maire

(kalichovka zvonečková)


 


Ekologie: saprofyt


Roste na: jehličnanech


Výskyt: březen až prosinec
Xylaria hypoxylonXylaria hypoxylon (L.) Grev.

(dřevnatka parohatá)


 


Ekologie: saprofyt


Roste na: listnáčích, méně často jehličnanech


Výskyt: celoročně
Xylaria longipesXylaria longipes Nitschke

(dřevnatka dlouhonohá)


 


Ekologie: saprofyt


Roste na: listnáčích


Výskyt: celoročně
Xylaria polymorphaXylaria polymorpha (Pers.) Grev.

(dřevnatka kyjovitá)


 


Ekologie: saprofyt (vyjímečně parazit)


Roste na: listnáčích


Výskyt: celoročně
Xylobolus frustulatusXylobolus frustulatus (Pers.) Boidin

(pevník rozpraskaný)


 


Ekologie: saprofyt


Roste na: dubech


Výskyt: celoročně
Xylodon radulaXylodon radula (Fr.) Ţura, Zmitr., Wasser & Spirin

(kornatec okrouhlý)


 


Ekologie: saprofyt


Roste na: listnáčích (břízách, třešních)


Výskyt: celoročně
1 (A - C)   2 (D - F)   3 (G - H)   4 (I - Pe)   5 (Ph - Pl)   6 (Po - S)   7 (T - X)