DŘEVOKAZNÉ HOUBY

Atlas saprofytických a parazitických dřevokazných hub


1 (A - C)   2 (D - F)   3 (G - H)   4 (I - Pe)   5 (Ph - Pl)   6 (Po - S)   7 (T - X)
Polyporus arculariusPolyporus arcularius (Batsch) Fr.

(choroš plástvový)


 


Ekologie: saprofyt


Roste na: listnáčích (dubech, bucích)


Výskyt: duben až červenec
Polyporus brumalisPolyporus brumalis (Pers.) Fr.

(choroš zimní)


 


Ekologie: saprofyt


Roste na: listnáčích


Výskyt: na jaře a na podzim
Polyporus ciliatusPolyporus ciliatus Fr.

(choroš brvitý)


 


Ekologie: saprofyt


Roste na: listnáčích


Výskyt: od března do srpna
Polyporus squamosusPolyporus squamosus (Huds.) Fr.

(choroš šupinatý)


 


Ekologie: parazit i saprofyt


Roste na: listnáčích


Výskyt: od jara do podzimu
Polyporus variusPolyporus varius (Pers.) Fr.

(choroš měnlivý)


 


Ekologie: saprofyt, méně často parazit


Roste na: listnáčích


Výskyt: květen až listopad
Porodaedalea piniPorodaedalea pini (Brot.) Murrill

(ohňovec borový)


 


Ekologie: parazit


Roste na: jehličnanech, hlavně borovicích


Výskyt: celoročně
Postia caesiaPostia caesia (Schrad.) P. Karst.

(bělochoroš modravý)


 


Ekologie: saprofyt i parazit


Roste na: jehličnanech


Výskyt: červen až listopad
Postia stipticaPostia stiptica (Pers.) Jülich

(bělochoroš hořký)


 


Ekologie: saprofyt i parazit


Roste na: jehličnanech, výjimečně listnáčích


Výskyt: červen až listopad
Pseudohydnum gelatinosumPseudohydnum gelatinosum (Scop.) P. Karst.

(rosolozub huspenitý)


 


Ekologie: saprofyt


Roste na: jehličnanech (borovicích, smrcích)


Výskyt: červenec až listopad
Pseudoinonotus dryadeusPseudoinonotus dryadeus (Pers.) T. Wagner & M. Fisch.

(rezavec dubový)


 


Ekologie: parazit


Roste na: listnáčích (dubech, habrech)


Výskyt: červenec až říjen (i za mírné zimy)
Pseudomerulius aureusPseudomerulius aureus (Fr.) Jülich

(dřevomorka zlatá)


 


Ekologie: saprofyt


Roste na: jehličnanech (hlavně borovicích)


Výskyt: celoročně
Pycnoporus cinnabarinusPycnoporus cinnabarinus (Jacq.) Fr.

(outkovka rumělková)


 


Ekologie: saprofyt


Roste na: listnáčích


Výskyt: červen až listopad (i za mírné zimy)
Radulomyces molarisRadulomyces molaris (Chaillet ex Fr.) M. P. Christ.

(struhák blanitý)


 


Ekologie: saprofyt


Roste na: listnáčích, nejčastěji dubech


Výskyt: celoročně
Ramaria eumorphaRamaria eumorpha (P. Karst.) Corner

(kuřátka Invalova)


 


Ekologie: saprofyt


Roste na: zetlelém dřevě jehličnanů


Výskyt: červenec až říjen
Rhytisma acerinumRhytisma acerinum (Pers.) Fr.

(svraštělka javorová)


 


Ekologie: parazit i saprofyt


Roste na: listech javoru


Výskyt: celoročně (nejnápadnější je na podzim)
Rigidoporus sanguinolentusRigidoporus sanguinolentus (Alb. & Schwein.) Donk

(pórnatice krvavějící)


 


Ekologie: saprofyt


Roste na: jehličnanech i listnáčích


Výskyt: květen až listopad
Royoporus badiusRoyoporus badius (Pers.) A. B. De

(choroš smolonohý)


 


Ekologie: saprofyt


Roste na: listnáčích (hlavně vrbách)


Výskyt: květen až listopad
Sarcodontia croceaSarcodontia crocea (Schwein.) Kotl.

(hrotnatka zápašná)


 


Ekologie: parazit


Roste na: přestárlých ovocných stromech


Výskyt: červen až listopad
Sarcoscypha coccineaSarcoscypha coccinea (Jacq.) Sacc.

(ohnivec šarlatový)


 


Ekologie: saprofyt


Roste na: odumřelých větvičkách listnáčů


Výskyt: leden až květen
Schizophyllum amplumSchizophyllum amplum (Lév.) Nakasone

(mušlovka plstnatá)


 


Ekologie: saprofyt


Roste na: topolech a vrbách


Výskyt: celoročně
Schizophyllum communeSchizophyllum commune Fr.

(klanolístka obecná)


 


Ekologie: parazit i saprofyt


Roste na: listnáčích, řidčeji jehličnanech


Výskyt: celoročně
Schizopora flaviporaSchizopora flavipora (Berk. & M. A. Curtis ex Cooke) Ryvarden

(pórnovitka drobnopórá)


 


Ekologie: saprofyt


Roste na: listnáčích


Výskyt: březen až prosinec
Serpula lacrymansSerpula lacrymans (Wulfen) J. Schröt.

(dřevomorka domácí)


 


Ekologie: saprofyt


Roste na: dřevě jehličnanů i listnáčů v budovách


Výskyt: celoročně
Sparassis crispaSparassis crispa (Wulfen) Fr.

(kotrč kadeřavý)


 


Ekologie: parazit, méně často saprofyt


Roste na: jehličnanech (hlavně borovicích)


Výskyt: červenec až listopad
Steccherinum fimbriatumSteccherinum fimbriatum (Pers.) J. Erikss.

(ostnateček brvitý)


 


Ekologie: saprofyt


Roste na: listnáčích, méně často jehličnanech


Výskyt: celoročně
Stereum hirsutumStereum hirsutum (Willd.) Pers.

(pevník chlupatý)


 


Ekologie: parazit i saprofyt


Roste na: listnáčích, méně často jehličnanech


Výskyt: celoročně
Stereum rugosumStereum rugosum Pers.

(pevník korkovitý)


 


Ekologie: parazit i saprofyt


Roste na: listnáčích


Výskyt: celoročně
Stereum subtomentosumStereum subtomentosum Pouzar

(pevník plstnatý)


 


Ekologie: saprofyt


Roste na: listnáčích


Výskyt: celoročně
1 (A - C)   2 (D - F)   3 (G - H)   4 (I - Pe)   5 (Ph - Pl)   6 (Po - S)   7 (T - X)