DŘEVOKAZNÉ HOUBY

Atlas saprofytických a parazitických dřevokazných hub

Český název: borovice lesní


Taxonomie: čeleď Pinaceae (borovicovité)Pinus sylvestrisPopis dřeviny: Neopadavá jehličnatá dřevina s nepravidelným tvarem koruny, dorůstající do výšky okolo 40 m. Její původní areál výskytu je téměř v celé Evropě, kromě nejjižnějších a nejsevernějších oblastí a téměř v celé severní Asii. Dožívá se v průměru 300 let. Kmen je válcovitý, jeho průměr je okolo 1 m, borka má šedohnědou až oranžovočervenou barvu, v mládí je rozpraskaná, ve stáří se odlupuje v tenkých vrstvách. Jehlice jsou 5-8 cm dlouhé, vyrůstající ve svazečcích po 2 na brachyblastech. Samčí šištice jsou vejčité, žluté, 4–8 mm velké, samičí oválné nebo kulovité, narůžovělé, 5-6 mm velké. Šišky jsou kulovité až kuželovité, 2-10 cm velké. V ČR bývá Pinus sylvestris L. vysazována rovněž uměle a tvoří rozsáhlé monokultury, zejména na jižní Moravě. V přirozených lokalitách se vyskytuje nejčastěji s břízou nebo vrbou.Houby nalezené na borovici:


Discina ancilis (Pers.) Sacc. (destice chřapáčová)
Exidia saccharina Fr. (černorosol borový)
Gloeoporus taxicola (Pers.) Gilb. & Ryvarden (dřevokaz borový)
Guepinia helvelloides (DC.) Fr. (rosolovec červený)
Leucogyrophana mollusca (Fr.) Pouzar (dřevomorka meruňková)
Phaeolus schweinitzii (Fr.) Pat. (hnědák Schweinitzův)
Phlebiopsis gigantea (Fr.) Jülich (kornatec obrovský)
Pholiota squarrosa (Vahl) P. Kumm. (šupinovka kostrbatá)
Porodaedalea pini (Brot.) Murrill (ohňovec borový)
Pseudomerulius aureus (Fr.) Jülich (dřevomorka zlatá)
Sparassis crispa (Wulfen) Fr. (kotrč kadeřavý)
Tapinella panuoides (Batsch) E.-J. Gilbert (čechratka sklepní)
Thelephora penicillata (Pers.) Fr. (plesňák čekankovitý)
Trametes versicolor (L.) Lloyd (outkovka pestrá)
Trichaptum abietinum (Dicks.) Ryvarden (bránovitec jedlový)


• Další houby napadající jehličnany

• Podrobnější informace o této dřevině (Botany.cz)