DŘEVOKAZNÉ HOUBY

Atlas saprofytických a parazitických dřevokazných hub

Český název: bříza bělokorá


Taxonomie: čeleď Betulaceae (břízovité)Betula pendulaPopis dřeviny: Opadavá listnatá dřevina, obývající zejména chladnější oblasti severního mírného pásu. Velmi hojná dřevina, která je typická rozpraskanou a bíle zbarvenou borkou, u starších jedinců rozpukanou ve spodní části kmene. Dorůstá výšky okolo 25 m a nedožívá se vysokého věku. Listy jsou trojúhelníkovité, drobné, s pilovitými okraji, květy jsou převislé jehnědy, 4-7 mm dlouhé. Plody jsou drobné okřídlené nažky, způsob šíření je anemochorie.
V ČR je Betula pendula Roth jednou z nejběžnějších dřevin osídlující nově vznikající ekosystémy (paseky, okraje lesů, povrchové doly apod.). Bývá také vysazována v parcích a zahradách jako okrasná dřevina. Pigment obsažený v borce má antiflogistické účinky.
Houby nalezené na bříze:


Annulohypoxylon multiforme (Fr.) Y. M. Ju, J. D. Rogers & H. M. Hsieh (dřevomor mnohotvarý)
Bulgaria inquinans (Pers.) Fr. (klihatka černá)
Exidia glandulosa (Bull.) Fr. (černorosol bukový)
Fomes fomentarius (L.) J. Kickx f. (troudnatec kopytovitý)
Fomitopsis pinicola (Sw.) P. Karst. (troudnatec pásovaný)
Hapalopilus nidulans (Fr.) P. Karst. (hlinák červenající)
Inonotus obliquus (Ach. ex Pers.) Pilát (rezavec šikmý)
Kretzschmaria deusta (Hoffm.) P. M. D. Martin (spálenka skořepová)
Lenzites betulina (L.) Fr. (lupeník březový)
Merulius tremellosus Schrad. (dřevokaz rosolovitý)
Piptoporus betulinus (Bull.) P. Karst. (březovník obecný)
Pluteus cervinus (Schaeff.) P. Kumm. (štítovka jelení)
Polyporus ciliatus Fr. (choroš brvitý)
Pycnoporus cinnabarinus (Jacq.) Fr. (outkovka rumělková)
Trametes versicolor (L.) Lloyd (outkovka pestrá)

• Další houby napadající listnáče

• Podrobnější informace o této dřevině (Botany.cz)