DŘEVOKAZNÉ HOUBY

Atlas saprofytických a parazitických dřevokazných hub

Český název: vrba


Taxonomie: čeleď Salicaceae (vrbovité)SalixPopis dřevin: Velmi hojné opadavé keře nebo stromy, rozšířené téměř po celé Evropě a Asii od nížin až do podhorských a horských oblastí. Rostou zejména podél vodních toků, v lužních lesích, lomech, pískovnách a v oblastech s vyšší hladinou podzemní vody. Keře dorůstají výšky do 5-8 metrů, stromy okolo 12 metrů, průměr kmene dosahuje 50 i více cm. Borka na větvích je hladká, šedohnědá, na kmeni zvrásněná. Listy jsou podlouhlé, kopinaté, celokrajné nebo mírně zubaté, 6-12 cm dlouhé a 2-3 cm široké, na rubu chlupaté. Dřeviny kvetou od dubna do května, ještě před vyrašením listů. Květy jsou jehnědy dlouhé až 5 cm, samičí jsou bílé, plstnaté (známé jako kočičky), samičí podlouhlé, zelené. Tato taxonomická skupina čítá několik stovek druhů a poddruhů, někdy od sebe velmi těžce odlišitelných. V parcích a zahradách bývá vysazována Salix alba subsp. tristis L.Houby nalezené na vrbách:


Armillaria gallica Marxm. & Romagn. (václavka hlíznatá)
Daedaleopsis confragosa (Bolton) J. Schröt. (síťkovec načervenalý)
Flammulina elastica (Lasch) Redhead & R. H. Petersen (penízovka pružná)
Galerina marginata (Batsch) Kühner (čepičatka jehličnanová)
Laetiporus sulphureus (Bull.) Murrill (sírovec žlutooranžový)
Lycoperdon pyriforme Schaeff. (pýchavka hruškovitá)
Peniophora incarnata (Pers.) P. Karst. (kornatka masová)
Phellinus conchatus (Pers.) Quél. (ohňovec škeblovitý)
Phellinus igniarius (L.) Quél. (ohňovec obecný)
Pholiota squarrosa (Vahl) P. Kumm. (šupinovka kostrbatá)
Trametes hirsuta (Wulfen) Pilát (outkovka chlupatá)


• Další houby napadající listnáče

• Podrobnější informace o dřevinách


Salix alba L. (vrba bílá)
Salix caprea L. (vrba jíva)
Salix cinerea L. (vrba popelavá)
Salix purpurea L. (vrba nachová)
Salix silesiaca Willd. (vrba slezská)