DŘEVOKAZNÉ HOUBY

Atlas saprofytických a parazitických dřevokazných hub

Český název: buk lesní


Taxonomie: čeleď Fagaceae (bukovité)Fagus sylvaticaPopis dřeviny: Opadavá listnatá dřevina s oválným až vejčitým tvarem koruny, která dorůstá výšky okolo 50 m. Je běžný v téměř celé Evropě, zejména v střední a jižní části. Dožívá se nejvýše 400 let. Kmen je štíhlý, borka je hladká a má šedou až šedomodrou barvu. Listy jsou řapíkaté, vejčitého tvaru, jemně laločnaté, na okraji brvité. Doba květu je v dubnu a květnu. Plody tvoří trojboké nažky (bukvice), které jsou pro člověka toxické.
V ČR je buk (Fagus sp.) v poslední době spíše na ústupu, z původních stanovišť byl vytlačen účelovým vysazováním smrku ztepilého. V horských oblastech společně s jedlí bělokorou tvoří smíšené jedlové bučiny (např. NPR Salajka). Některé druhy rodu Fagus se vysazují v parcích a zahradách jako okrasné dřeviny.Houby nalezené na buku:


Calocera cornea (Batsch) Fr. (krásnorůžek rohovitý)
Daedalea quercina (L.) Pers. (síťkovec dubový)
Diatrype disciformis (Hoffm.) Fr. (korovitka terčovitá)
Diatrype stigma (Hoffm.) Fr. (korovitka tečkovaná)
Exidia glandulosa (Bull.) Fr. (černorosol bukový)
Exidia truncata Fr. (černorosol uťatý)
Fomes fomentarius (L.) J. Kickx f. (troudnatec kopytovitý)
Ganoderma applanatum (Pers.) Pat. (lesklokorka ploská)
Ganoderma resinaceum Boud. (lesklokorka pryskyřičná)
Hypoxylon fragiforme (Pers.) J. Kickx f. (dřevomor červený)
Meripilus giganteus (Pers.) P. Karst. (trsnatec obrovský)
Pholiota aurivella (Batsch) P. Kumm. (šupinovka zlatozávojná)
Pleurotus pulmonarius (Fr.) Quél. (hlíva plicní)
Polyporus arcularius (Batsch) Fr. (choroš plástvový)
Polyporus varius (Pers.) Fr. (choroš měnlivý)
Schizopora flavipora (Berk. & M. A. Curtis ex Cooke) Ryvarden (pórnovitka drobnopórá)
Trametes versicolor (L.) Lloyd (outkovka pestrá)
Trichaptum biforme (Fr.) Ryvarden (bránovitec dvoutvarý)
Trichoderma viride Pers. (zelenatka obecná)


• Další houby napadající listnáče

• Podrobnější informace o této dřevině (Botany.cz)