DŘEVOKAZNÉ HOUBY

Atlas saprofytických a parazitických dřevokazných hub

NPR SalajkaNárodní přírodní rezervace Salajka leží v Moravskoslezských Beskydech v pramenné oblasti pravých přítoků Bílé v nadmořské výšce 712-820 m, asi 0,5 km na severovýchod od horského sedla Bumbálka. Území rezervace je tvořeno jedlobukovým pralesem o celkové výměře zhruba 22 hektary, který náleží mezi nejzachovalejší a nejznámější jedlové bučiny, původní karpatské lesy v Beskydech.

Druhy hub nalezené v této lokalitě:>>>Fotogalerii NPR Salajka si můžete prohlédnout zde<<<